Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 12

Turun ammatti-instituutin Wisiossa visioidaan yrittäjyysideoita.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2021

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjassa käsitellään yrittäjyyspedagogiikkaa ja sen erilaisia toteutustapoja ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Podcast-sarjan tarkoituksena on koota käytännönläheisiä vinkkejä, miten opetuksessa voidaan toteuttaa yrittäjyyspedagogiikkaa. Sarja on suunnattu opettajaksi opiskeleville, opettajille, oppilaitoksen johdolle ja asiantuntijoille.

Toisen asteen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yrittäjyysopintoja sisältyy näihin molempiin tutkinnon osiin. Yhteisissä tutkinnon osissa on yksi pakollinen osa-alue kaikille perustutkinnon suorittajille: yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 ops). Ammatillisiin tutkinnon osiin on mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja ammatillisina valinnaisina tutkinnon osina, kuten yritystoiminnan suunnittelu (15 ops) ja yrityksessä toimiminen (15 ops).

Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi laatia omia työelämän osaamistarpeisiin paikallisesti tarjottavan tutkinnon osia, jonka opiskelija voi liittää ammatillisiin tutkinnon osaksi. Myös ammatillisiin perustutkintoihin voi sisällyttää tutkinnon osia muista ammatillisista tutkinnoista sekä korkeakouluopinnoista.

Mahdollisuuksia yrittäjyystaitojen kehittämiseen on paljon. Koulutuksen järjestäjä päättää, miten opinnot toteutetaan, ja tämä asettaa koulutukselle haasteita. Useissa kouluissa on luotu yrittäjyyspolkuja ja huolellisesti pohdittu, mitä ja miten yrittäjyysopintoja opiskelijoille tarjotaan. Miten yrittäjyyden opinnoista saadaan motivoivia ja mielekkäitä?

Turun ammatti-instituutti on luonut yrittäjyysopintojen suorittamisen erillisen toimintaympäristön, Wision. Wision toimintaa kuullaan Yrittäjyyspedagogiikan äärellä – podcast-sarjassa, kun Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Pia Kiikerin haastattelussa on Marjo Sjöholm, joka työskentelee ammatillisena ohjaajana Turun ammatti-instituutin Hyvinvointikeskus Wisiossa.

Wisio toimii Lemminkäisenkadulla, erillisessä tilassa. Perustutkinnon opiskelijat käyvät suorittamassa Wision Yrittäjyyden valmennustiloissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -opinnot leirimuotoisena toimintana. Lisäksi Wisiossa on Hyvinvointikeskus, Café Wisio ja Wision Puuhaparkki, jossa toimintaa toteutetaan yrittäjyyspedagogiikkaa hyödyntäen. Jokainen meistä voi käydä asiakkaana Wision tiloissa. Kuuntele Marjon kertomus, miten Wisiossa toteutetaan yrittäjämäistä toimintaa.

Lähteet:

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

Pia: Hei. Tervetuloa tähän meidän yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcastsarjaan ja mun nimi on Pia Kiikeri ja tulen täältä Haaga Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Ja tässä podcastsarjassa olemme käsitelleet erilaisia yrittäjyyspedagogiikan malleja ja -toimintatapoja. Ja tänään meillä täällä vieraana on Marjo Sjöholm, Turun ammatti-instituutista ja hän tulee kertomaan meille heidän Wisiosta. Elikkä taas on tulossa mielenkiintoinen jakso. Tervetuloa Marjo.

Marjo: Kiitos oikein paljon.

Pia: Ja kerrotko vähän mikä on sun toimenkuva ja, ja miten sä oot sotkeutunut tähän Wisioon tai ylipäätänsä, mikä on Wisio?

Marjo: Joo, eli olen todellakin nimeltä Marjo Sjöholm ja toimin Turun ammatti-instituutin Hyvinvointikeskus Wisiossa ammatillisena ohjaajana. Elikkä Hyvinvointikeskus Wisio on siis parturi-kampaajien ja kosmetologien tämmöinen niin sanottu liiketila eli missä tehdään asiakastöitä. Ja mä olen ollut siinä vuodesta 2017, elikkä ihan alusta alkaen. Eli meillä on siellä 6 parturi-kampaajan paikkaa ja 2 kosmetologin paikkaa. Ja tuota noin, niin yleisesti ottaen visio on niin sanotusti tämmöinen yrittäjyyden valmennuskeskus, jossa tuota järjestetään esimerkiksi opiskelijoille Turun ammatti-instituutin, kaikkien alojen opiskelijoille leirejä. Joissa he saavat pientä informaatiota ja, ja pientä kipinäntynkää siihen yrittäjyyteen. Mitä yrittäjyys vaatii? Mitä, mitä yrittäjyys on? Ja sitten siellä toimii myöskin meillä samoissa tiloissa Café Wisio, elikkä kahvila työntekijöille työssäoppimispaikkana. Ja myöskin seuraavassa rakennuksessa toimii meillä tämmöinen lasten hoitopaikka kuin Puuhaparkki. Elikkä siellä sitten esimerkiksi lähihoitaja opiskelijat voivat harjoitella tai käydä työssäoppimassa, mitä on lasten kanssa toimiminen? Että tämä on niin kuin periaatteessa se, mikä on tämä Wision toimintaperiaate.

Pia: Elikkä tämä Wisio on vähän niin kuin erillään muista toimitaloista, eli on ihan kongreettinen toimipaikka

Marjo: Kyllä, juu me toimitaan tosiaan Kupittaan alueella ja, ja meillä on kivat uudet tilat siellä ja, ja tuota noin niin. Siinä samassa rakennuksessa toimii myöskin Verotoimisto ja muita yrityksiä. Niin tuota me ollaan saatu paljon asiakkaita myöskin niinku esimerkiksi heistä. Heistä, että he käyttävät hyvin monipuolisesti Turun ammatti-instituutin tarjoamia palveluita.

Pia: Joo, ja tämä Wisio on tosiaan katutasossa.

Marjo: Joo, kyllä meillä on niin joo, kyllä ihan esteetön kulku ja, ja tuota noin niin on kaikki liikuntarajoitteiset myöskin huomioitu, että helppo tulla.

Pia: Joo ja, ja tosiaan kaikki Turun ammatti-instituutin opiskelijat jossain vaiheessa tulevat sitten tänne Wisioon suorittamaan näitä yrittäjyysopintoja ja te vedätte sitten tämmöisenä leirimuotoisena.

Marjo: Joo, kyllä juu joo. Kerron joo, elikkä tuota aikaisemmin leirit oli kahdentoista tunnin leirejä. Nyt tällä hetkellä niitä pyöritetään tavallaan tunti järjestelmällä 2 tuntia plus 8 tuntia plus 2 tuntia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ne on vähän opinnollistettu eri tavalla. Elikkä opiskelijat saa etukäteen noin 2 tunnin ajaksi, niinku tämmöisen etukäteistä tehtävään. Ja sitten kun tämä etukäteistehtävä on tehty, niin sitten he tulevat sinne Wision Yrittäjyyden valmennustiloihin leirille, joka kestää sitten sen 8 tuntia. Siellä sitten jakaudutaan niin sanotusti eri ryhmiin, tehdään pienryhmissä yhteistyötä, esimerkiksi perustetaan vaikka kauneudenhoitoalan yritys. Mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Siinä tehdään kannattavuuslaskelmat, tehdään liiketoimintasuunnitelmat. Ja, ja kun nää ryhmätyöt on valmiina, niin, niin tota sitten päivän päätteeksi kukin ryhmä esittelee tämän ideansa. Ja tuota siinä on myöskin sitten mahdollisuus, että kun meillä on välillä siellä Wisiossa niin sanottua tämmöisiä teemapäiviä, niin sitten opiskelijat pääsevät myöskin toteuttamaan tämän niin sanottuna pop-uppina. Eli esimerkiksi jos otetaan, esimerkiksi vaikka joku kosmetologi opiskelija ja he ovat esimerkiksi suunnitelleet jonkun kasvovoiteen tai kuorintavoiteen, minkä he ovat niin sanotusti itse valmistaneet. Siellä on sitten tämmöisiä voi olla joku kauneusilta tai kauneuspäivä, niin siellä on pop-up –tapahtumina nämä opiskelijat pystyvät myymään ja markkinoimaan näitä itse kehittämiään tuotteita. Ja näillä leireillä usein myöskin sitten voi olla yrittäjävieraita eli Turun yritysmaailmasta kertomassa omasta yrityksestään. Ja tuota mä olen itsekin ollut omassa yrityksessäni tai omasta yrityksestäni kertomassa siellä, mulla on tuommoinen parturi kampaamo liikkeen, niin tuota, uskon että tuota ne antaa myöskin opiskelija niin kun hyvin paljon siitä, että mitä se yrittäjyys itsessään on. Ja, ja sitten, myöskin sitten tosiaan, kun tämä leiri on ohi, niin sitten heille kuuluu vielä tämmöinen 2 tunnin. 2 tunnin tuota opiskelutyö, jossa sitten niin kun mietitään vielä kehityskohteita tälle heidän omalle perustamalleen yritykselle. Ja sitten tosiaan, että jos opiskelijalla herää niin kun erityinen niin kuin kipinä siihen yrittäjyyteen, niin sitten siellä mahdollista suorittaa niin kun ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, joka käsittää sen 15 osaamispistettä. Ja tota niin noin, siitä saa tietysti vielä enemmän sitä exaktia tietoa, mitä se yrittäjyys tai se yrityksen perustaminen on. Ja tota ja myöskin sitten tota Wisiossa järjestetään myöskin opettajille ja henkilökunnalle yritysvalmennusta. Eli se on nyt myöskin tällainen aivan uusi asia, että Turun ammatti-instituutin henkilökunnalle järjestetään myöskin, että jos joku kokee niin kuin tarvetta saada erityistä yritysvalmennusta, niin se onnistuu myöskin siellä.

Pia: Aa, se onkin hienoa.

Marjo: On joo.

Pia: Tuetaan ja sitten tulee varmasti myöskin se, opettajien kesken tämmöistä vertaisoppimista

Marjo: Kyllä, joo kyllä.

Pia: Hienoa jakaa ideoita opettajien kesken.

Marjo: Joo kyllä, ehdottomasti joo.

Pia: Mitenkäs sitten, nää opiskelijat tulee siihen teidän kampaamoon, niin tai sitten siinä oli tämä kahvila tavallaan, niin mitä he siellä suorittaa.

Marjo: Elikkä tota mä nyt voin kertoa tuosta Hyvinvointikeskuksen puolesta, niin elikkä siellä pystyy suorittamaan työssäoppimisen, elikkä koulutussopimuksella ihan työssäoppimista pystyy suorittamaan. Ja sitten myöskin koulujen loma aikoina esimerkiksi hiihtolomaviikolla ja joka kesä mä olen ollut nyt, niin kun siitä kesäkuun alusta juhannukseen saakka, niin siellä pystyy toimimaan tällä hetkellä 4H -yrittäjänä. Elikkä siinä saa sitten vielä niin kun erityistä, niin kuin tietoa siitä, että mitä se yrittäjyys on ja se on erittäin motivoivaa ollut opiskelijoille. Kun tänä päivänä tietysti kun tämä Korona jullää ja, ja muutenkin kesätöitä on nuorten vaikea saada, niin he saa ohjauksessa saavat tekemistään töistä kuitenkin niin kuin, sen pienen, pienen osuuden itsellensä, niin tuota se motivoi opiskelijoita kyllä erittäin hyvin. Että juu, laita vaan mulle se työ, kyllä minä ehdin sen tekemään ja näin posispäin. Se on ollut erittäin motivoivaa. Ja tuota noin niin, niin siitä moni on jatkanut. Sitten kun on valmistunut, niin kun on toiminut 4H -yrittäjänä meillä siellä Hyvinvointikeskuksessa, niin sitten heillä on niin kun helpompi lähteä perustamaan esimerkiksi toiminimi ja lähteä sopimusyrittäjäksi liikkeeseen.

Pia: Joo joo, kuulostaa tosi hyvä. Onko se kuinka iso, monta teillä mahtuu opiskelijoita?

Marjo: Meitä tosiaan mahtuu tuota 6 parturi-kampaaja ja 2 kosmetologia. Nyt tietysti nämä koronarajoitukset, niin tuota, minun täytyy ottaa turvavälit huomioon, niin tuota sit se määrä on tietysti pienempi.

Pia: Joo joo ja se on tosiaan ihan asiakkaat pystyy varaamaan sieltä aikoja, toimii niin kuin normaali.

Marjo: Joo. Kyllä joo kyllä joo tehdään opiskelijatyönä, mutta että kuitenkin niin kuin tämä. Hyvinvointikeskus Wisio toimii enemmän liiketyömäisemmin, eli tuota mä siinä aina niinku pyrin, että tuota noin, niin totta kai lähtötilanne katsotaan ja olen siinä opiskelijoiden apuna, mutta opiskelija saa suorittaa sen työn aika itsenäisesti ja tietysti lopputilanteen käyn katsomassa. Ja ja tuota noin niin, mutta että monet opiskelijat on kokenut myöskin sen, että kiva kun siinä ei ole koko aika joku niin kuin hengittämässä niskaan, vaan siellä saa tehdä aika aika tota vapaasti töitä ja mutta toki siinä sitten aina sanon sitä, että mä olen täällä sitä varten, että toki ohjaan, jos tulee tenkkapoo.

Pia: Hienoa. Sitten, onko sinulla jotain tämmöisiä tulevaisuuden visioita, Wisiossa? Se, että miten sä ajattelit, että mihin menee tulevaisuudessa tämä yrittäjyyspedagogiikka tai yrittäminen?

Marjo: No mun mielestä tämä on äärettömän hyvä tie tämä, jolle on lähdetty, koska mä mietin, esimerkiksi omaa aikaa kun olen valmistunut, mä olen siis valmistunut ensin nuorempana kosmetologiksi ja sitten vähän aikuisempana parturi-kampaajaksi, niin tuota noin niin esimerkiksi silloin kun mä olen valmistunut kosmetologiksi, niin eihän silloin puhuttu mitään yrittäjyydestä. Ja nyt kun on itse toiminut yli 10 vuotta yrittäjänä, niin tuota musta on äärettömän hyvä tie, että jo niin sanotusti nuorisoasteen, vaikka ei nyt puhutakaan nuorisoasteen. Mutta et tota noin, että nuorille tulee jo se selvä niin kun kuvata edes pieni semmoinen ajatus, että mitä se yrittäjyys on, mitä se vaatii ja, ja näin poispäin, niin musta tää on niinku äärettömän hyvä, hyvä systeemi ja, ja niinku katson kuitenkin tosi positiivisesti, niin kun eteenpäin, että toivottavasti tämä ehdottomasti jatkuu ja, ja tuota noin niin ja mitä asiakkailta kuulee, niin tuota ovat ollen äärettömän tyytyväisiä, niin kun siihen, että tuota noin niin. Opiskelija on jotenkin niin kuin esimerkiksi tämmöinen ihan sosiaalinen kanssakäyminen, mikä joillekin opiskelu on hyvin vaikeata. Siellä kun tehdään tavallaan, niin kun liikkeessä töitä, niin se tulee jotenkin luontevammin, kuin sitten taas koulutiloissa. Niin tota, siinä vaikuttaa mun mielestä se ympäristökin jo siihen, että tota.

Pia: Kyllä.

Marjo: Kyllä, katson erittäin postitiivisesti, kunhan saataisiin tämä Korona viheliäinen taltutettua. Että, tämä on kyllä asettanut tosi paljon kaikennäköisiä rajoitteita ja sitten noudatetaan sitä äärettömän hyvää hygieniaa ja kaikki aina desinfioidaan työvälineet. Että tota, tämä on nyt vähän tällaista hankalaa aikaa, mutta katse eteenpäin.

Pia: Kyllä ja juuri tämä, että ei ollakaan koulutiloissa, missä on aina vähän ne koulun säännöt ja, ja se koulun tämmöinen niin kun tavallaan normit, niin tuota nyt ollaankin ihan eri tilassa, että siellä onkin eri säännöt, että se koetaan hyvin niin kun tämmöisenä työ, niin kun työpaikka.
Marjo: Joo ja sitten yksi asia, mikä on jos ajatellaan opiskelijoita. Toiset opiskelijathan hyöty selvästikin niin sanotusti tämmöisessä pienemmässä oppimisympäristössä, missä he saa niin kuin sitä tavallaan sitä kädestä pitäen ohjausta niin kun hyvinkin nopeasti, koska mulla on kuitenkin niin pieni ryhmä, niin mä pystyn ennakoimaan ja, ja pysty niin kuin tavallaan auttamaan siinä niin kun hyvinkin nopeasti opiskelijaa, niin tosi moni sellainen opiskelija, jotka niin kun helposti vetäytyy isossa ryhmässä, isossa luokka tilassa. Niin hyötyy siitä, että on tämmöinen pienempi oppimisympäristö.

Pia: Joo kyllä ja varmasti myös rauhallisempi.

Marjo: Joo kyllä ehdottomasti rauhallisempi. Joo, kyllä että on hyvä, että on erilaisia oppimisympäristöjä. Mun mielestä se on äärettömän hyvä asia.

Pia: Joo ja se on varmaan myöskin sitä tulevaisuutta, että on näitä erilaisia oppimisympäristöjä.

Marjo: Kyllä ehdottomasti joo.

Pia: hienoa, mutta upeaa työtä tosiaan te teette tuolla Wisiossa ja ja hieno tämmöinen visio. Niin kun tehdä ja rakentaa ihan tämmöinen erilainen oppimisympäristö, missä on sitten tosiaan myös niin kuin kahvilatoimintaa ja, ja sitten tosiaan lapsiparkki, elikkä on hyvin, niin kun eri ammattialoilla on vielä hyödynnetty tätä ympäristö.

Marjo: Joo kyllä joo.

Pia: No mitä? Haluatko tähän loppuun ennen kuin lopetellaan, niin sanoo vielä jotain meidän, meidän kuulijoille. Tai esimerkiksi vaikka jollekin opettajalle, joka miettii yrittäjyyspedagogiikkaan ryhtymistä tai opettaja opiskelijalle, joka pohtii.

Marjo: Tuota noin niin. Mä voin ihan omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta sanoa sen, että tuota silloin kun mä olen joskus perustan oman yrityksen, niin tosiaan mä olin aika hukassa kaikesta ja jouduin itse kaivamaan sen tiedon niin. Mun mielestä on jotenkin äärettömän hyvä asia, että tuota esimerkiksi Turun Ammatti-instituutilla on nyt tällainen paikka, missä jokaiselle opiskelijalle pystytään antamaan sen mahdollisuus ja anne annetaan se pieni tiedonjyvänen, mitä se yrittäjyys on ja mitä kaikkea siihen pitää ottaa huomioon ja ja näin poispäin. Niin mun mielestä tää on vaan, tää on niin kun tää on ihan äärettömän hyvä asia ja olen erittäin kiitollinen, että saan työskennellä täällä. Ja mä tykkään työstäni ihan valtavasti ja ja myöskin se, että tuota mä koen myöskin sen, että koska mä itse teen koko aika tätä liikettä ja pyöritän tätä yritystä niin tota, mä pystyn myöskin henkilökohtaisella panostuksella antamaan sitä ihan käytännönläheistä tietoa ja, ja oppia opiskelijoihin.

Pia: Joo hienoa. Upeeta, mutta kiitos, kiitos Marjolle ja, ja kiitos että, että tuota tulit tosiaan kertomaan meille Wisiosta ja, ja avaamaan teidän toimintaperiaatetta. Ja tämä oli toi yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcastsarja ja ole kuulolla, elikkä kuuntele myös muita jaksoja ja, ja siellä oli yhtä upeita tämmöisiä yrittäjyyden ja yrittäjyyspedagogiikan visioita, että miten tätä voidaan toteuttaa. Mutta kiitos Marjolle.

Marjo: Kiitos että sain tulla.

Pia: Joo ja kiitos meidän kuulijoille ja moi moi.

Marjo: Moikka.

kampaamo