Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Törmäyttämisestä uutta huippuosaamista – Metodina Cross-expertise mentoring

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.04.2017

Kompleksisessa työssä ja toimintaympäristössä osaamista ei kannata kehittää omassa kuplassaan. Työssä kohdattavat haasteet ovat niin monisidoksisia, ettei niitä ole useinkaan mahdollista ratkaista yhden ihmisen – tai yhden organisaation voimin. Siksi myös osaamisen kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia, ketteriä tapoja risteyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen vaadittavaa korkeatasoista osaamista.

Aina kehittämistyössä ei myöskään tarvitse lähteä liikkeelle massiivisella ja kalliilla kehittämisinvestoinnilla.

Crossmentoroinnilla ulos kuplasta: kokeilua asiantuntijayritysten välillä

Cross-expertise mentoring -metodin (CEM) taustalla on Psycon Oy:n johtava konsultti Annastiina Mäki. Metodin ero perinteiseen mentorointiin on se, ettei mentorin ja aktorin rooleja eroteta toisistaan, vaan osaamista ristiin pöllytetään erilaisten huippuasiantuntijoiden välillä. Kumpikin saa ja antaa, jolloin työparin keskinäinen suhde kehittämisessä on tasavertainen. Kokeilu on ehditty käynnistää kevään 2017 aikana jo muutamassakin yhteydessä.

Ajatus crossmentoroinnin uudenlaisesta soveltamisesta sai alkunsa, kun henkilöstökonsultointiin keskittyvällä Psyconilla pohdittiin tapoja, joiden avulla johtamiskäyttäytymisen osaajat voivat kehittää markkinoinnin ja digitaaliseen viestinnän taitojaan. Mainioksi kumppaniksi osoittautui markkinointiviestintäalan yritys, jossa vastaavasti nähtiin tarve kehittää avainhenkilöiden johtamiseen ja työkäyttäytymiseen liittyvää osaamista.

CEM-työparien tavoitteet liittyvät muun muassa luovan työn johtamiseen, markkinointiin ja johtamiseen liittyvien tarpeiden tunnistamiseen, toimittaja-ostaja-yhteistyöhön, out-of-the-box-ajatteluun ja henkilökohtaiseen kasvuun. Prosessi on puolivuotinen.

Kokeilua korkeakoulukentällä

Cross-expertise mentorointia kokeillaan myös korkeakoulukentällä. Maaliskuussa Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu käynnisti neljän yliopiston kanssa puolen vuoden mentorointiprosessin. Työparit muodostuivat Opettajakorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston asiantuntijoista. Työskentelyn fokuksessa on korkeakoulupedagogisen toiminnan kehittäminen tutkimuksen, valmennusaihioiden, artikkelien ja blogikirjoitusten kautta.

Startissa sovittiin työparien toimintaperiaatteet ja tavoitteet, ja innostuneet mentorointiparit nostivat työstettäviksi herkullisia teemoja, joita tutkitaan, kehitetään, tuotteistetaan ja valmistellaan työkaluiksi. Näitä teemoja ovat: koulutusviennin kulttuuriset kysymykset, työkulttuurin kehittäminen ja pedagoginen johtaminen korkeakoulussa, fasilitointimenetelmien kehittäminen ja valmentaminen, käytännön ja teorian yhteys sekä draaman käyttö pedagogisessa työssä.

Ketterää ja tehokasta

Cross-expertise mentoring istuu alati muuttuvaan, verkostoimaiseen aikaamme kuin tilauksesta. Metodi ei kuitenkaan sovellu aivan kaikille, vaan toimii parhaiten kokeneilla ja itseohjautuvilla henkilöillä, joilla on valmiutta ennakkoluulottomaan ja tavoitteelliseen kehittämiseen.

Kehitämme ideaa ja käytäntöä eteenpäin edellä kuvattujen kokeilujen viisastamana, joten kokemuksista saadaan lisää tietoa matkan varrella. Kuitenkin jo lähtölaukaus osoitti, kuinka CEM on ketterä ja kynnyksetön tapa kehittää osaamista eri organisaatioiden ja sektorien välillä. Samalla metodi haastaa organisaatioiden käytännöt ja kulttuurin, jolloin aukeaa mahdollisuus uudenlaisiin osaamisyhdistelmiin. Toimijatasolla tapahtuva yhteistyö on luontevaa, eivätkä institutionaaliset jäykkyydet ole kahdenvälisesti määritettyjen tavoitteiden hidasteena.

Kirjoittajat ovat Psycon Oy:n johtava konsultti Annastiina Mäki (KL, väit.) ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Kimmo Mäki.