Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Osaamisen voi näyttää monella tavalla – uusia oppimiskokemuksia HR- ja esimiestyön opiskelijoille

Joskus on hyvä haastaa opiskelijoita tekemään asioita uudella tavalla. Kun opettaja on innostunut kokeilemaan uudenlaisia muotoja opettamisessa ja arvioinnissa, tarttuu se opiskelijoihinkin.

Kirjoittajat:

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.11.2020

Koronapandemian takia suurin osa myös HR- ja esimiestyön opinnoista siirrettiin verkkoon keväällä 2020. Tämä mahdollisti uudenlaiset oppimiskokeilut.

Videot ja podcastit innostavat

Opiskelijoiden mielestä on ollut mukava toteuttaa reflektointeja ja esseitä vaihteeksi videoiden muodossa. Toisinaan videot ovat olleet nopeita Flipgrid-videoita, joissa voi helposti kommentoida ja nähdä muiden vastauksia. Myös pidempiä videoita on tehty. Niissä on analysoitu jotain tiettyä asiaa joko yksin tai ryhmissä esimerkiksi Powtoonia hyödyntäen.

Opettajien näkökulmasta vaikuttavimpia syksyn videoita ovat olleet kurssin antia syvästi reflektoivat videot, jotka on kuvattu luonnossa tai jossain yrityksessä paneelihaastatteluna. Videoon on saatettu yhdistää väliotsikoita tai tekstiä sekä lähdemerkinnät.

Podcastit puolestaan sopivat opiskelijoille, jotka eivät välttämättä ole luontaisia kirjoittajia tai ovat ujoja näyttämään kasvojaan videolla. Opiskelijat ovat olleet yhtä innoissaan tästä toteutusmuodosta kuin videoista. Opettajan näkökulmasta podcastit ovat kuuloaistin hyödyntämistä, jolloin silmät saavat ansaitun lepohetken.

Oppimispäiväkirja ja blogi auttavat jäsentämään opittua

Oppimispäiväkirjan ideana on, että opintojakson aikana opiskelijat voivat itsenäisesti dokumentoida oppimistaan ja ajattelunsa kehittymistä. Yhdessä ryhmässä toivottiin, että opintojakson aikana tutustuttavista videoista voisi kirjoittaa oppimispäiväkirjaa. Toisessa opintojaksossa oppimispäiväkirja oli koko opintojakson aikana tukemassa omaa oppimista ja pohdintoja. Tämä tuki myös tenttisuoritusta. Kaikkea ei tarvinnutkaan muistaa ulkoa tentissä, vaan osan pohdinnoista pystyi tekemään rauhassa ja omaan tahtiin.

Toinen tapa kirjoittaa ylös pohdintojaan ja oppimistaan on ollut bloggaaminen. Opiskelijat ovat perustaneet blogialustan, perehtyneet teemaan liittyvään kirjallisuuteen, reflektoineet teemaa ja soveltaneet teoriaa käytäntöön tiiviin blogitekstin muodossa. Usein tehtävään kuuluu vertaiskommentointi. Monelle opiskelijalle tämä on ollut ensimmäinen kerta, kun he ovat kirjoittaneet blogia. He ovat yllättyneet, kuinka hedelmällistä opiskelijakollegoiden blogien lukeminen ja palautteen saaminen on ollut oman oppimisen kannalta.

Bloggaamista voi käyttää opetuksessa myös tapaamisiin valmistavana tehtävänä. Opiskelijat ovat silloin jo etukäteen perehtyneet teemaan ja pääsevät tapaamisissa sitten syventämään osaamista.

Coaching-taitoja voi harjoitella etänä

Konkreettisia taitoja kuten coaching-taitoja on harjoiteltu etäyhteyksien avulla pienryhmissä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla briiffataan, mistä coachauksessa on kyse ja mitkä ovat keskeiset taidot ja mallit. Sitten opiskelijat ”heitetään syvään päähän” ja he pääsevät vuorotellen coachaamaan opiskelijakollegoita pienryhmissä. Tämän jälkeen he ovat harjoitelleet myös itsenäisesti coachausta. Lopuksi opiskelijat tekevät videon, jolla he osoittavat coachaus-osaamisensa. Lisäksi he reflektoivat omaa osaamistaan valintansa mukaan videolla, podcastilla, perinteisellä raportilla tai PowerPoint-esityksellä.

Case-tapausten ratkominen on perehdyttänyt opiskelijoita esimiestyön monipuolisiin haasteisiin. Niinä harvoina kertoina, jolloin olemme tavanneet opiskelijoiden kanssa fyysisesti, olemme halunneet käyttää ajan sellaiseen työskentelyyn, jossa kasvokkain olemisesta on hyötyä. Yksityiskohtaisten case-tapausten pohdinta pienryhmissä ja lopuksi koko ryhmän kesken on ollut sitä parhaimmillaan. Opiskelijat ovat kokeneet case-työskentelyn mielenkiintoiseksi ja oikealla tavalla haastavaksi. Samalla on tullut harjoiteltua oman näkemyksen selkeää ja perusteltua argumentointia ryhmäkeskusteluissa.

Toinen erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita innostava tapa on ollut roolipeli. Opiskelijat ovat etukäteen perehtyneet johonkin caseen ja sitten on käyty roolipeli aiheesta. Tämäkin on onnistunut mainiosti etäyhteyden avulla.

Vuoden 2020 aikana olemme myös pilotoineet kansainvälistä virtuaalista ryhmätyöskentelyä unkarilaisen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Näissä projekteissa on opittu luottamuksen rakentamista, virtuaalista ryhmätyöskentelyä kansainvälisissä ryhmissä sekä yhdessä tuotettu sisältöä projektin teemaan liittyen.

Opiskelijat ovat antaneet hyvää palautetta siitä, että osaamisen näyttämisen muodon on voinut valita eri vaihtoehdoista. Tosin halukkuus osallistua perinteiseen tenttiin on joskus jopa yllättänyt opettajat.

Tämän tekstin kirjoittivat Haaga-Helian liiketalouden koulutusohjelman HR ja esimiestyön suuntautumisessa työskentelevät lehtorit Heli Bergström (TkT, KM, MBA) ja Tiina Mehto (YAMK/MBA) sekä opettaja Hanna-Kaisa Ellonen (KTT).