Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettajan ja opetusharjoittelijan yhteistyö virtuaalisessa kontekstissa

Opetusharjoittelijan mukaan ottaminen opintojaksolle voi tuoda uusia oivalluksia, näkökulmia ja mukavia oppimiskokemuksia niin opetusharjoittelijalle, ohjaavalle opettajalle kuin myös opiskelijoille. Tästä voi muodostua yhteinen mukava oppimiskokemus.

Kirjoittajat:

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.12.2020

Helsingin yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelija Erika Timperi suoritti opettajan pedagogisen opetusharjoittelun Haaga-Heliassa syksyllä 2020. Erika halusi suorittaa toisen opetusharjoittelun juuri Haaga-Heliassa, koska ammattikorkeakoulu oli hänelle itselle uusi ympäristö. Hän näki tässä mielenkiintoisen haasteen itselleen oman pedagogisen oppimisensa ja kehittymisensä kannalta ja koki, että hänen HR-työnsä ja monipuolisen opintotaustansa suhteen hänellä olisi annettavaa HR- ja esimiestyöhön suuntaaville tradenomiopiskelijoille.

Erika odotti harjoittelultaan sitä, että hän saisi kokonaisvaltaisen kokemuksen siitä, millaista on suunnitella ja toteuttaa opetus alusta alkaen itsenäisesti. Alussa hän myös toivoi konkreettista kokemusta opetustilanteista ja siitä, miten luoda vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyö opintojaksoa ohjaavan opettajan kanssa

Olemme molemmat kokeneet yhteistyön saumattomaksi ja antoisaksi. Pidimme ensimmäisen tapaamisen elokuussa ja sovimme tavoitteista ja käytännöistä. Tämän lisäksi oli muutama muu verkkotapaaminen, jotka auttoivat Erikaa valmistelemaan opintojaksoa ja hiomaan suunnitelmiaan.

Työterveyslaitoksen (2020) Miten Suomi voi? -tutkimuksen mukaan etätöihin siirtyminen voi aiheuttaa jopa tylsistymisen tunnetta työssä, mutta uuden oppiminen on kannatellut ihmisiä koronapandemian aikana. Tämä aika haastaa meitä uudella tavalla löytämään palkitsevuuden kokemuksia työssä (Berlin 2020, 71). Mielekkäät haasteet ja uuden oppiminen voi olla yksi keino tähän. Näemme, että yhteinen työskentely opetusharjoittelussa voi tarjota juuri tällaisia myönteisiä kokemuksia. Oman osaamisen jakaminen voi lisätä työn merkityksellisyyden kokemusta ja jopa onnellisuutta (Berlin 2020, 74).

Ohjaavan opettajan näkökulmasta yhteistyö oli erittäin antoisaa ja on ollut virkistävää vaihtaa ajatuksia ja näkemyksiä niin sisällön kuin myös pedagogisten ratkaisujen suhteen. Opiskelijoilta tuli myös kiitosta siitä, että kurssilla oli mukana opettajan lisäksi harjoittelija sekä vierailevia luennoitsijoita erilaisista taustoista.

Kokemukset opetusharjoittelusta

Koronapandemian jatkumisen myötä opetustilanteita ei voinut järjestää kontaktiopetuksena vaan jo alkusyksystä näytti selvältä, että Erikan opetuskerrat tullaan toteuttamaan Zoomin kautta webinaareina.

Erika koki, että eniten häntä yllätti opettajan työn intensiivisyys. Erityisesti valmistelutyö vei paljon aikaa lähteiden etsimisen, opetusmateriaalin ja toteutuksen suunnittelun osalta. Myös varsinaisten opetustilanteiden aikatauluttaminen sekä vuorovaikutuksen suunnittelu ja ohjaaminen vaativat huolellista etukäteissuunnittelua. Erityisenä haasteena hän näki, että opetustilanne tulee eri osa-alueineen ja tehtävineen aikatauluttaa minuutilleen, mutta toisaalta tulee kyetä myös muuttamaan aikataulutusta tarpeen mukaan. On hyvä olla joustava, jos esimerkiksi jokin aihe vaatii kertausta tai herättää paljon keskustelua, koska tämä on hedelmällinen lähtökohta opiskelijoiden oppimiselle.

Erikan kokemuksen mukaan opetusharjoittelutilanteiden reflektointia ei pystynyt tekemään heti luennon jälkeen, vaan palautumiselle piti antaa ensin hieman aikaa.

Opetusharjoittelussa opittua

Erika kokee, että hän on saanut esiintymisvarmuutta ja varmuutta opettamiseen yleensä. Lisäksi hän on oppinut paremmaksi tiedon tiivistämisessä tavoitteet ja ajankäyttö huomioiden. Osana opetusharjoittelun keskusteluja hän on saanut myös uusia näkökulmia HR- ja esimiestyön sisältöihin. Työ HR-asiantuntijana sisältää myös esiintymistä, koulutusten suunnittelua ja kouluttamistehtäviä. Näin ollen opetusharjoittelu on antanut myös niiden osalta tärkeitä valmiuksia, vaikka oma työ ei olekaan varsinaista opetustyötä.

Opetusharjoittelussa on ollut parasta vuorovaikutus ja erilaiset kohtaamiset opiskelijoiden kanssa, vaikka fyysisesti ei päästykään tapaamaan. Erika on myös kiitollinen opiskelijoiden ja ohjaajalta saatuun palautteeseen, jotka ovat auttaneet häntä kehittymään jatkossa opetustilanteisiin valmistautumisessa ja ohjaamisessa.

Toive harjoittelusta kontaktiopetuksena Haaga-Helian kampuksella ei onnistunut koronapandemian takia, mutta työskentely etänä sujui kuitenkin loistavasti. Etäopetustilanteeseen sopeutuminen ja Zoomin monipuoliseen käyttöön perehtyminen opetustilanteissa on tuonut myös hyviä uusia oppimisen kokemuksia, joista on hyötyä tulevaisuudessa työelämässä sekä itselleen että myös opiskelijoille.

Kirjoittajat:
Tiina Mehto on HR- ja esimiestyön lehtori Haaga-Heliassa.
Erika Timperi on kasvatustieteen maisteriopiskelija ja HR-asiantuntija Silmäasemalla.

Lähteet: