Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Millainen voisi olla tulevaisuuden korkeakouluissa tekoälyllä varustettu VR-ympäristö

Elämme aikaa, jolloin jatkuvasti julkaistaan uusia tekoälysovelluksia. VR-ympäristöissä oppiminen ei ole uutta, mutta niihin tekoälyn yhdistäminen saisi aikaan uudenlaisen oppimisympäristön.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.06.2023

Tällä hetkellä tekoälyohjelmat ja VR-ympäristöt ovat erillisiä ympäristöjä. Tekoälyohjelmia voidaan hyödyntää VR-ympäristöjen suunnitteluun ja ideointiin. Tekoälyohjelmat nopeuttavat toimintaamme, koska niitä voidaan esimerkiksi käyttää apuna VR-ympäristöjen suunnittelussa.

Tekoälyn kanssa voimme luoda virtuaalisympäristön rakentamisessa tarvittavia käsikirjoituksia, ja ideoida uusia näkökulmia. Näin säästämme aikaa. Lisäksi tekoäly voi tuottaa kuvamateriaalia ja videoita, joita voidaan käyttää VR-ympäristöjen luomisessa.

Ballin (2023) kuitenkin muistuttaa, että riippumatta siitä, minkä tyyppistä sisältöä tekoälyllä luodaan, sisällön kuratoinnin, muokkaamisen ja oikolukemisen on aina oltava osa ihmisen suorittamaa prosessia.

Mitä voisimme saada, jos VR-ympäristöt ja tekoäly yhdistetään

Nykyisin VR-ympäristöissä suoritetaan erilaisia tehtäviä. Jos keskeytämme virtuaaliympäristön suorittamisen, joudumme seuraavalla kerralla aloittamaan ympäristön suorittamisen alusta. Hwang ja Chien (2022) ehdottavat VR-ympäristöjen ja tekoälyn yhdistämistä yhdeksi ohjelmaksi, joka auttaisi tarjoamaan enemmän autenttista elämää muistuttavia ympäristöjä. Sellaisia opiskelija voisi hyödyntää niin kauan, kun on tarve oppimisen näkökulmasta. Kun opiskelija jatkaa tauon jälkeen ympäristön käyttöä, ohjelma muistaisi käyttäjän ja tarinaa jatkettaisiin aina siitä, mihin edelliskerralla on jääty. Skenaario etenisi jokaiselle opiskelijalle oman näköisenä.

Tämänhetkisissä VR-ympäristöissä ei voi käydä keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa yhtä aikaa, eikä siellä ole mahdollista nähdä toisia opiskelijoita. Tekoälyn yhdistyminen VR-ympäristöön voisi mahdollistaa oikeaa vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden, ohjaajien tai tekoälyn kanssa (Hwang & Chien 2022).

Tämä mahdollistaisi sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen toteuttamisen virtuaaliympäristössä. Lopputuloksena voisi olla erittäin monipuolinen sovellus, joka mahdollistaisi opiskelijoille esimerkiksi uudenlaisen kieltenoppimisen maailman. Virtuaaliympäristössä voisi harjoitella opittavaa kieltä työhön, oppimiseen tai sosiaaliseen kommunikointiin, aivan kuin he puhuisivat opittavaa kieltä reaaliympäristössä.

Macero (2023) tuo esille, että tulevaisuuden tekoäly- ja VR-teknologian yhdistelmä voisi auttaa myös kuromaan umpeen osaamisvajetta ja valmistamaan opiskelijoita tulevaisuuden työelämään. Tekoälyn ja VR:n yhteissovelluksella voitaisiin esimerkiksi luoda osaamisperustaisuuteen pohjautuvia virtuaalisia oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja jokaiselle opiskelijalle sopivaksi ja opiskelijat voisivat hankkia juuri heidän tarvitsemiaan taitoja.

Lisäksi virtuaaliympäristössä tekoäly voisi suorittaa aikaa vieviä tehtäviä, kuten oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen, arvioinnin ja palautteen antamisen sekä opiskelijoiden tietojen analysoinnin. Näiden tietojen perusteella VR-ympäristön sisältöä voitaisiin muokata vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiä oppimistarpeita ja -tyylejä.

Opiskelijoiden suoritusten seuraamiseen ja oppimisen tukemiseen voisi käyttää virtuaaliympäristöstä syntyvää data-analyysiä, joka auttaa opettajia havaitsemaan mahdolliset oppimisvaikeudet. Tämä vapauttaisi opettajille enemmän aikaa keskittyä kriittisempiin tehtäviin, kuten vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa ja opettajat voisivat tarjota yksilöllistä tukea sitä tarvitseville opiskelijoille.

Tekoälyn ja VR-ympäristöjen yhdistämiseen liittyy eettisiä kysymyksiä

Meidän tulisi kuitenkin huomioida, että tekoälyohjelmat keräävät datatietoa koko ajan virtuaaliympäristön tapahtumista. Tulisi huomioida mihin dataa käytetään ja missä sitä säilötään. Tekoälyohjelma vertaa saamaansa dataa suureen datamassaan ja, jos siinä on poikkeuksia, saattaa tekoäly vääristää tuloksia. Meidän tulisi olla tarkkoja, ettei tuloksista tule epäreiluja tai jopa vääriä.

Nyt herää kysymys, että voisiko tämä tulevaisuuden tekoälyllä varustettu virtuaaliympäristö korvata opettajat kokonaan. Maseron (2023) mielestä näitä tekniikoita on käytettävä yhdessä perinteisten opetusmenetelmien, opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kanssa, jotta ne olisivat todella tehokkaita. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tekoäly- ja VR-teknologia on kaikkien opiskelijoiden saatavilla ja tasa-arvoista opiskelijan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Syyskuussa 2021 alkaneessa Vop – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa testaamme ja rakennamme VR-ympäristöjä uraohjauksen tueksi ammatillisella toisella asteella. Hankkeen rahoittaa ESR (EU REACT) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuvituskuva: www.shutterstock.com