Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Koulutus on tehokkain ase maailman muuttamiseksi

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on kehittänyt Ukrainan ammatillista opettajankoulutusta EU4Skills-projektissa. Koulutuksen tavoitteena on ollut parantaa Ukrainan ammatillisen koulutuksen laatua ja opettajien osaamista.

Kirjoittajat:

Päivi Aarreniemi-Jokipelto

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.12.2022

Nelson Mandela on sanonut koulutuksen olevan tehokkain ase maailman muuttamiseksi. Myös kriisitilanteissa koulutus ja sen tuoma turva ovat tärkeitä. Lehdistä olemme saaneet lukea, että osa ukrainalaisista lapsista ja nuorista on sodan keskellä ja eri maista käsin jatkanut opiskelua ukrainalaisten opettajien johdolla verkossa. Verkko on osalle oppilaita ja opiskelijoita mahdollistanut omakielisen opetuksen eri puolilta Eurooppaa. Tuttu kieli ja opiskelu ovat saattaneet ainakin hetkeksi viedä ajatuksia pois Ukrainan sodan julmuuksilta.

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on kehittänyt Ukrainan ammatillista opettajankoulutusta EU4Skills-projektissa. Opettajankoulutuksen tavoitteena on ollut parantaa Ukrainan ammatillisen koulutuksen laatua ja opettajien osaamista ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä.

Ammatillisen opettajan osaamisalueet määrittelyssä

Keväällä 2021 kartoitimme ammatillisten opettajien tarpeita ja osaamista kyselytutkimuksella ja kirjallisuusselvityksellä. Kyselytutkimukseen vastasi 607 ammatillista opettajaa. Tulosten perusteella digitaalisia oppimisympäristöjä ei ollut käytettävissä kaikilla oppilaitoksilla tai olemassa olevia oppimisympäristöjä ei välttämättä hyödynnetty.

Tulokset paljastivat, että opettajilla oli myös tarpeita kehittää osaamista opiskelijalähtöisen opetuksen muotoilussa, verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa. Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet olivat monille opettajille jääneet vieraiksi, ja tarvetta oli ymmärtää osaamisperusteisuuden tuomat muutokset omaan opetukseen.

Kyselytutkimuksen ja kirjallisuusselvityksen pohjalta määrittelimme ammatillisen opettajan osaamisalueiksi pedagogiikan, verkostoitumisen ja kehittämisen, mitkä muodostivat kouluttaja- ja opettajankoulutusten rakenteen.

Digitaalinen opettajankoulutus sodan ja rauhan aikana

Syksyllä 2021 aloitimme ukrainalaisten opettajien kouluttamisen opettajankouluttajiksi. Samaan aikaan aloitimme hotelli-, ravintola- ja catering -alan opettajankoulutuksen. Opiskelijoita kouluttajakoulutuksessa oli eri puolilta Ukrainaa yhteensä 50 ja opettajankoulutuksessa 40. Viikoittain järjestimme molemmissa koulutuksissa verkkowebinaareja, joissa työskenneltiin yhteisöllisesti pienryhmissä.

Alkuvuodesta 2022 lisäsimme ohjelmaan verkossa pienryhmätapaamiset, joissa kouluttajakoulutettavien tavoitteena oli aloittaa paikallisten opettajien opettajankoulutus ja ammatillisten opettajien tavoitteena oli soveltaa webinaareissa oppimiaan asioita omassa työssään.

Sodan alkaessa yritimme jatkaa ohjauksia, mutta se osoittautui mahdottomaksi. Osa oppilaitoksista oli tuhottu heti sodan alettua, miehet oli kutsuttu rintamalle ja naisia lapsineen paennut joko ulkomaille tai jäänyt sodan keskelle kotiseudulleen.

Syksyllä 2022 olemme Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kehittäneet ukrainalaisille digitaalista opettajakoulutusta. Opettaja opiskelee koulutuksessa itsenäisesti verkossa haluamanaan ajankohtana. Opettajankoulutus lanseerataan Ukrainan opetusministeriön oppimisympäristössä vuoden 2023 alkupuolella. Tavoite on tukea opettajien työtä ja osaamisen kehittämistä niin sodan kuin sodan jälkeisen rauhan aikana. Kuten presidentti Niinistö on todennut (puhe 7.11.2022), niin rauhasta on näinäkin aikoina voitava ja uskallettava puhua.