Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kolme kulmaa opinnollistamiseen – tuoreita ratkaisuja työn ja opintojen yhdistämiseen

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.10.2017

Ovatko korkeakouluopinnot edelleen erillinen tiedon ja taidon hankkimisen saareke yksilön elämässä vai osa kokonaisuutta, joka muodostuu monesta yksilön elämän osa-alueesta? Miten esimerkiksi aktiivinen harrastustoiminta ja työtehtävät, joissa on projektimainen rytmi, haastavat yksilön aikaa opintojen ohella?

Korkeakoulu ei ole enää ainoa ja päätoiminen vaikuttaja opiskelijan elämässä. Korkeakoulun tulee ymmärtää tämä toimintaympäristönsä kompleksisuus ja, miten se vaikuttaa oppimiseen ja osaamisen hankkimiseen.

Toimintaympäristön monimuotoisuus konkretisoituu opiskelevan yksilön elämänpiirissä, joka muodostuu useista eri tasoisista kytköksistä työhön, harrastuksiin, verkostoihin ym. Kompleksinen toimintaympäristö sisältää paljon ennakoimattomia tapahtumia, jotka voivat omalla tavallaan vaikuttaa oppimiseen. Korkeakoulun oma osaaminen ja tietotaito eivät riitä silloin, kun opiskelijan osaaminen ei enää kehity pelkästään perinteisissä ympäristöissä ja tiloissa. Korkeakoulun tuleekin löytää joustavia ratkaisuja, verkostoitua ja kehittää uutta osaamista yhdessä sille tärkeiden toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää myös jatkuvaa neuvottelua opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Tutuksi koettu havainnoi – kategorisoi – reagoi -toimintamalli muuttuu kokeile – havainnoi – reagoi -toimintamalliksi. Tämä muutos muokkaa oppimisen kulttuuriamme.

Opinnollistamisella tarkoitetaan opiskelijan opintojen aikaisesta työssäkäynnistä kertyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi korkeakouluopintoja. Työn opinnollistaminen mahdollistaa korkeakoululle sen, että se pysyy kompleksisessa toimintaympäristössä kiinni ja pystyy kehittämään sitä yhdessä oppijan ja työelämän kanssa.

Viimeisen reilun kahden vuoden ajan 14 ammattikorkeakoulua ovat kehittäneet aktiivisesti työn opinnollistamisen muotoja ja työkaluja. Siihen on tarjonnut mahdollisuuden kehittämisverkostoksi muodostunut Verkkovirta-hanke.

Lokakuun 11. päivä julkaistava Kolme kulmaa opinnollistamiseen – opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä jäsentää tuoreet työn opinnollistamisen työkalut korkeakoululähtöisten, työpaikkalähtöisten ja opiskelijalähtöisten näkökulmien kautta. Työkalujen ja ratkaisujen tuottajina ovat korkeakoulujen opettajat ja kehittäjät, yritysten ja julkisen sektorin osaamisen kehittämisestä innostuneet toimijat sekä aktiiviset korkeakoulun alumnit.

Opinnollistamisen opas tarjoaa mm. oppimisympäristön kehittämisen arviointityökaluja, digitaalisia työvälineitä opinnollistamisen tueksi, onnistumisen avaimet opinnollistamiskulttuuriin fuusiossa, kokeneen alumnin vinkkejä osaamisen arviointiin, vertaisarvioinnin työkaluja sekä yrityksille ratkaisuja siihen, miten sitoa opinnollistaminen osaksi oman henkilöstön kehittämisprosessia.

Oppaan työkalut korostavat kolmen näkökulman saumatonta yhteistyötä: ilman korkeakoulun, opiskelijan ja työelämän kykyä nähdä osaamisen kehittämisen yhteiset intressit, ei opinnollistaminen ole mahdollista.

Kolme kulmaa opinnollistamiseen. Lataa opas

Mäki, Kimmo, Moisio, Anu & Aura, Pirjo (toim.) 2017. Kolme kulmaa opinnollistamiseen – opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Haaga-Helian julkaisut 7/2017. Helsinki: Grano.

Kirjoittaja Kimmo Mäki on Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja.