Siirry sisältöön
Hybridiopo avaa ovia työelämään

Hybridiopo, eli opinto-ohjaaja ja TKI-asiantuntija yhdessä, on opiskelijalle malli siitä, millaisia työrooleja tulevaisuuden työelämä tarjoaa.

Kirjoittajat:

Anu Sipilä

asiantuntija, tutkimuspalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.03.2020

Uudenlaiset työroolien yhdistelmät yleistyvät työelämässä. Yhä useammalla toimeentulo rakentuu tulevaisuudessa pienistä puroista ja työllistyminen vaatii joustavuutta ja kykyä heittäytyä erilaisiin tehtäviin.

Tulevaisuuden työn hengessä olemme itsekin päässeet viime aikoina harjoittelemaan uudenlaista työroolien yhdistelemistä, ”hybridiopoina”, yhdistäen TKI-asiantuntijan ja opinto-ohjaajan roolia. Mitä hyötyä uudesta roolistamme on ollut opiskelijoille?

Ohjaus on kohtaamisia verkostoissa

Opinnäytetyö on master-opiskelijalle iso osa opintoja. Aina työtilanne ei mahdollista opinnäytteen toteuttamista omalle työnantajalle, missä tilanteessa usein käännytään ohjaajan puoleen. Mistä aihe kehittämisprojektiin?

Hybridiopolla on takanaan tutkimus- ja kehittämistoimijoiden verkosto, jossa jatkuvasti viritellään uusia hankeaihioita sekä tehdään selvityksiä ja kartoituksia käynnissä oleville hankkeille. Ilmiöt, joiden parissa työskennellään, edustavat alansa uusimman tiedon tutkimusta ja ne kytkeytyvät hankkeissa konkreettisiin kehittämishaasteisiin kiinnostavien yrityskumppanien kanssa. Näistä tarpeista rakentuu usein myös kiinnostavia projekteja opiskelijoille. Parhaassa tapauksessa opiskelija verkottuu yhteistyön aikana potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa.

TKI-ammattilaisina tunnemme hyvin oman organisaatiomme kehittämisryhmät, joissa projektit syntyvät. Valmistelemme ja toteutamme TKI-hankkeita myös itse. Turhia välikäsiä ei sopivien osaajien löytämiseksi tarvita, kun voimme opon roolissa suoraan kontaktoida opiskelijoita, joiden tiedämme olevan opinnäytetyön aihetta vailla. Ammattikorkeakoulumme ydinosaaminen ja TKI- yhteistyön mahdollisuudet tulevat opiskelijoille opintojen alusta lähtien tutuksi, kun voimme kertoa hanketoiminnasta konkreettisesti opiskelijatapaamisissa.

TKI-asiantuntijoina osaamme myös sanottaa hanketoimijoille, millainen on opinnäytteeksi sopiva toimeksianto, ja ohjaajan roolissa pystymme vastaavasti avaamaan opiskelijoille mitä työskentely hankeverkostossa heiltä vaatii.

Hybridi puhuu työelämää

TKI-hankkeet ja niissä mukana olevat yritykset ja kumppanit edustavat monipuolisesti suomalaista työelämää. TKI-asiantuntijana teemme jatkuvasti läheistä yhteistyötä yritysten kanssa, tutustumme niiden toimintatapoihin ja osallistumme toiminnan kehittämiseen.

Tästä kokemuksesta on hyötyä ohjauskeskusteluissa opiskelijoiden kanssa. Hybridiopona puhumme opiskelijoiden kanssa samaa kieltä ja ymmärrämme heidän työelämätodellisuuttaan. Parhaassa tapauksessa pystymme auttamaan opiskelijaa oikeilla kysymyksillä avartamaan myös omaa ajatteluaan uusiin ja erilaisiin työelämän mahdollisuuksiin.

Hybridinä metataidot haltuun

Opiskelijoilta edellytetään master-koulutuksessa monipuolisten työelämätaitojen haltuun ottoa; vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.  Näiden taitojen kehittämiseen ohjaaminen on helpompaa, kun ohjaaja voi ammentaa työkaluja ja esimerkkejä suoraan omasta työstään ja verkostoistaan.

TKI-hankkeet ovat oivallinen oppimisalusta tärkeille työelämätaidoille ja hybridiopoina voimme ylpeinä näyttää opiskelijoille, että laitamme myös itsemme jatkuvasti likoon oppiaksemme uutta. Hybridirooli on myös opiskelijalle malli siitä, millaisia kiinnostavia, uudenlaisia työrooleja tulevaisuuden työelämä tarjoaa.