Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Droonit uusi mahdollisuus opetuksessa

Kirjoittajat:

Päivi Aarreniemi-Jokipelto

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.01.2024

Monet yhteiskunnassa käytettävät teknologiat ovat sovellettavissa myös opetukseen, vaikka teknologioita ei olisi alun pitäen kehitetty opetusta varten. Drooneja on käytetty opetuksessa, vaikka käyttö on vielä varsin vähäistä. Maantiedossa, ympäristötiedossa ja geologiassa drooneja on käytetty kuvaamaan ja videoimaan alueita. Niitä voidaan käyttää ohjelmistosuunnittelussa sekä luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla. Drooneilla on ehdotettu syvennettävän korkeuden, painon ja nopeuden opetusta.

Haaga-Helian Ammatillisen opettajan kehittymisohjelman osaamiskriteerissä (2023) edellytetään ammatilliselta opettajalta osaamista digitaalisista työvälineistä sekä lisäksi työelämän ja tulevaisuuden vaatimaa osaamista. Tällä hetkellä tekoäly on sivuuttanut lähes kaiken muun digitaalisen opetuksen välineistä käydyn keskustelun. Samanaikaisesti drooneja käytetään työelämässä yhä enemmän, joten ammatillisessa opettajankoulutuksessa on aihetta kehittää osaamista myös droonien opetuskäytöstä.

Droonit ja niiden käyttö yleisesti

Moni meistä on kuullut drooneja käytetyn sodassa, rajavalvonnassa, vakoilussa tai niillä on häiritty lentoliikennettä. Niitä on käytetty myös valo- ja ilmakuvaukseen, mittaamiseen, kartoittamiseen ja seuraamaan laajoja alueita. Joku innokas naapuri on saattanut myös kuvata droonilla pihasi yläpuolella. Ensikuulemalta droonien käyttö voi kuulostaa negatiiviselta, mutta onko se aina niin?

Lainsäädäntö on pyrkinyt ohjaamaan käyttöä viime vuodet ja mahdollistamaan niiden turvallisen ja laillisen käytön. EU:n droonilennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan 31.12.2020. Drooneja saa lennättää vain sallituilla alueilla ja niiden käyttö on osin säänneltyä. Suunniteltaessa droonitoimintaa on tärkeää aina perehtyä niitä koskeviin sääntöihin. (Liikenne- ja viestintävirasto)

Droonilla tarkoitetaan miehittämätöntä ilma-alusta, jota ohjataan joko automaattisesti, itsenäisesti tai kauko-ohjaajan toimesta. Niitä on erikokoisia hyvin kevyistä grammojen painoisista tuhansia kiloja painaviin drooneihin. Niiden käyttötarkoitukset ja ominaisuudet vaihtelevat hyvin paljon.

Millainen drooni soveltuu opetuskäyttöön?

Droonit maksavat halvimmillaan muutamia kymppejä, mutta jo parilla sadalla eurolla löytyy useita vaihtoehtoja. Se, mitä droonilla halutaan opetuksessa tehdä, vaikuttaa hintaan ja valittavaan laitteeseen. Kuten muissakin laitteissa, niin maksamalla enemmän, saa ominaisuuksiltaan monipuolisemman ja luotettavamman droonin.

Joitakin drooneja voi rakentaa itse, mutta osa drooneista ostetaan valmiina. Osa drooneista soveltuu käytettäväksi esimerkiksi ohjelmoinnin opiskelussa, mutta eivät kaikki. Kaikissa drooneissa ei ole kameraa, mutta kuvantamisessa ja videoinnissa kameran olemassaolo on opetuksessakin tärkeää. Lisäksi droonien lento-opinaisuudet vaihtelevat paljon. Osaa niistä on paljon helpompi lennättää kuin toisia.

Käyttötarkoitus ja tarvittavat ominaisuudet kannatta opetuskäyttöäkin varten määritellä huolella etukäteen, jotta droonilla pystyy opettelemaan haluttua asioita (French 2023).

Droonien edut ja mahdollisuudet opetuksessa tulevaisuudessa

Robotteja on ohjelmoinnin opetuksessa käytetty jo pitkään. Tulevatko robottien rinnalle droonit ohjelmoinnin opetukseen? Voisiko metsänhoidon opetuksessa drooni mahdollistaa tarkemmat suunnitelmat metsätoimenpiteille ilman että joku kiertää tarkastamassa koko alueen? Voisiko droonien kuvaaman reaaliaikaisen todellisen maailman yhdistää virtuaalilasien avulla ei-fyysisesti saavutettavaan virtuaalimaailmaan? Voiko liikkumisessa karttasovellusten rinnalla drooni tarjota mahdollisuuden tutustua reaaliaikaisesti reittivaihtoehtoihin? Drooneja käytetään opetuksessa usein ulkona, mutta niitä on käytetty myös oppilaitoksen sisätiloissa.

Droonit tuovat mahdollisuuden tarkastella kohteita uudesta kulmasta, yläpuolelta, kun tavallisesti kameralla ja videoinnilla kuvaaminen tapahtuu joltakin sivulta. Drooneja on helppo ja nopea siirtää paikasta toiseen verrattuna kameroihin ja niillä voidaan helposti kuvata suuriakin alueita. Droonit tarjoavat mahdollisuuden havainnoida todellista maailma reaaliajassa tai tallentaa ympäristöjä opetuskäyttöä varten. Ne tarjoavat oppimisympäristön oppilaitoksen ulkopuolella ja monipuolistavat siten käytettäviä oppimisympäristöjä.

Tulevaisuus näyttää, mitä uusia ominaisuuksia drooneihin saadaan ja miten voimme niitä hyödyntää opetuksessa. Tällä hetkellä opettajat eivät tunne droonien käyttömahdollisuuksia opetuksessa, joten osaamisen kehittämistä, uusia kokeiluja ja aihealueen tutkimusta tarvitaan.

Lähteet

French, S. 2023. What’s the best educational drone for a STEM program? Thedronegirl.com.

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 2023. Ammatillisen opettajan kehittymisohjelma, Opas 2023-2024.

Liikenne- ja viestintävirasto. Droneinfo.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock