Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ammattikorkeakoulut uudistavat yhteiskuntaa ja työelämää

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.11.2019

Näen joka päivä työssäni, kuinka ammattikorkeakouluna Haaga-Helialla on keskeinen tehtävä yhteiskunnan uudistamisessa. Tehtävä toteutuu pääosin kahdella tavalla: ensinnäkin vaikuttavaan pedagogiikkaan perustuvan korkeakouluopetuksen kautta; valmistamme opiskelijamme tulevaisuuden yhteiskunnan haasteisiin. Toisekseen teemme Haaga-Heliassa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotyötä. Nämä tehtävämme perustuvat suomalaiseen lainsäädäntöön.

Yhteiskunta on murroksessa. Digitalisaatio, globalisaatio, tekoälyyn liittyvät kehitysharppaukset, muuttuvat asenteet sekä arvot muuttavat laajasti tapojamme toimia. Muutokset näkyvät niin yksilön, organisaatioiden kuin koko yhteiskunnankin tasolla.

Vaikka muutos on aina mahdollisuus, on se silti monella tapaa myös haaste. Muutos haastaa suomalaisen yhteiskunnan löytämään innovatiivisia ratkaisuja ja uudistumaan proaktiivisesti.

Ratkaisuja tulevaisuuden hyväksi

Meillä Haaga-Heliassa vastaamme yhteiskunnan polttaviin haasteisiin tekemällä työelämää kehittävää soveltavaa tutkimusta erityisesti omilla painoaloillamme, joita ovat myynti, palvelu ja yrittäjyys. Näillä alueilla tekemämme tutkimus tuottaa uutta tietämystä opiskelijoillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä laajemmin koko yhteiskunnalle.

Toisaalta tutkimusalueemme on painoalojamme laajempi. Vuonna 2017 määrittelimme sekä omia painoalojamme sekä työelämän kehitystä tukevat kuusi ydinosaamisaluetta – eli osaamiset, jotka ovat meillä erityisen vahvoja, ja joita kehitämme edelleen: itsestään selvästi painoalueemme myynti, palvelu, yrittäjyys ovat näitä, mutta lisäksi ydinosaamistamme ovat liiketoiminnan kehittäminen, uudistava pedagogiikka sekä orastavien teknologioiden tunnistaminen. Näillä alueilla osallistumme aktiivisesti tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen.

Viime keväänä aloitimme työn kunkin ydinosaamisalueen keskeisten kärkien määrittelylle. Halusimme kuvata ydinosaamisalueillemme sijoittuvia osaamisia, joiden merkityksen näemme yhteiskunnassamme sekä työelämässä tulevaisuudessa korostuvan – ja joita me aktiivisena toimijana haluamme ja voimme edistää. Nyt työ on tältä erää valmis – toki pidämme tutkamme jatkuvasti auki ja tarpeen tullen teemme omiin ydinosaamisalueisiimme muutoksia yhteiskunnan tarpeiden muuttuessa.

Panoksemme konretisoituu kuuden ydinosaamisemme kautta

Tehdään pikainen kurkistus työstömme tuloksiin: mitä osaamista tarjoamme yhteiskunnan yhteisen kehittämisen avuksi.

  1. Autamme organisaatioita luomaan myynnillä arvoa tarjoamalla osaamistamme ostaja-myyjä suhteista ja vuorovaikutuksesta, myyntiprosessin parantamisesta sekä digitaalisen muutoksen hallinnasta.
  2. Kehitämme palveluinnovatioita ja -liiketoimintaa vahvasti elämyksellisyyden, konseptoinnin ja muotoilun sekä digitalisuuden ja monikanavaisuuden osaamisellamme.
  3. Edistämme yrittäjyyttä kehittämällä yrittäjyyskasvatusta ja -pedagogiikkaa, restart-yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä sekä tarjoamalla ponnahduslaudan avoimelle innovaatiolle ja startup-toiminnalle.
  4. Autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä jakamalla osaamistamme tulevaisuuden organisaatioista, vastuullisesta liiketoiminnasta ja liiketoimintamallien muotoilusta.
  5. Uudistamme pedagogiikkaa erityisesti ammatillisen kehittymisen, jatkuvan oppimisen sekä oppimisen analytiikan ja muotoilun näkökulmista.
  6. Tunnistamme ja tutkimme uusia orastavia teknologioita sekä määrittelemme näiden vaatimia taitoja ja osaamisia.

 

Yhteiskunnan kehittäminen vaatii yhteistyötä

Yhteiskuntaa kohtaavien haasteiden proaktiivinen ratkaisu vaatii kansainvälistä vuoropuhelua sekä tiivistä yhteistyötä kaikkien yhteiskunnan toimijoiden välillä. Suomalaisen innovaatiopolitiikan on tärkeä huomioida sekä julkiset että yksityiset toimijat – yritykset, julkiset organisaatiot, yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä tutkimuslaitokset. Sen on kannustattava tutkimustoimijoita vielä nykyistäkin vahvempaan yhteistyöhön yrityselämän kanssa.

Meillä Haaga-Heliassa kaiken tutkimuksen lähtökohta on se, että tuotamme arvoa suomalaisille organisaatioille ja autamme niitä kehittymään kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa. Parasta arvoa pystymme tuottamaan tunnistamillamme ydinosaamisalueilla.

Lähteet

Finlex

Haaga-Helian nettisivut

Koski, O., Husso, K., Kutinlahti, P., Huuskonen, M., Nissinen, S. (2019). Innovaatiopolitiikan lähtökohdat. Työ- ja elinkeinoministeriö