Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 22.10.2018

Suomi on korkeasti koulutettujen ihmisten maa. Muuttuvassa maailmassa tarve uudella tavalla ajatteleville osaajille on kuitenkin suuri – ja tällöin katseet kohdistuvat korkeakoulukenttään.

Startup-yrittäjille ominainen tapa kokeilla uutta, seurata tuloksia ja oppia kokeiluista on nähty keinoksi pärjätä muuttuvilla markkinoilla. Myös yrittäjähenkisyys ja yrittäjähenkinen johtaminen on koettu tärkeäksi. Erityisesti osaavista, eteenpäin katsovista ja muutoksessa oppivista tekijöistä on pulaa.

Yhtenä ratkaisuna on nähty alustat, joiden kautta voidaan edistää innovatiivisuutta ja kokeilukulttuuria, yhdistää erilaisia toimijoita ja tukea yrittäjähenkisiä korkeakouluopiskelijoita. Haaga-Helian StartUp School on yksi tällainen alusta.

StartUp School on yrityshautomo, josta tekee poikkeuksellisen sen kytkeytyneisyys opintoihin: opiskelijat hiovat ja kehittävät omia liikeideoitaan, yhdistävät opiskelun ja yrittämisen. StartUp School palvelee lähes 11 000 opiskelijaa kaikilla viidellä Haaga-Helian kampuksella.

 

Usko omaan osaamiseen

Toimijuuden vahvistaminen on StartUp Schoolin pedagogiikan keskiössä: tuemme opiskelijan käsitystä itsestään pystyvänä ja kyvykkäänä toimijana. Usko omaan osaamiseen ja kyky nähdä ylitettäviä haasteita esteiden sijaan ennakoivat menestymistä myös yrityselämässä. Kantavana ajatuksena on tarjota opiskelijoille valmiuksia pärjätä tulevaisuuden työelämässä, tarkoitti se sitten oman yrityksen johtamista tai yrityksen sisäisenä muutosajurina – sisäisenä yrittäjänä – toimimista.

Yrityksen johtamiseen liittyvän osaamisen lisäksi pyrimme vahvistamaan opiskelijoiden kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa sekä tarjoamaan mahdollisuuksia kantaa vastuuta ja toimia itsenäisesti omien ideoidensa edistämiseksi.

Taustalla on tarve ja halu vaikuttaa positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan osaavien ja kykenevien tekijöiden kautta.

 

Usko yhdessä tekemiseen

Sosiaalinen yhteisö, joka syntyy samanhenkisistä opiskelukavereista, on elintärkeä startup-henkisen kulttuurin synnyttämisessä. Yhteisöstä saattaa löytyä myös tuleva yrityskumppani.

Hyvät verkostosuhteet myös ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tärkeitä, sillä ne mahdollistavat erilaisten ajatusten kohtaamisen ja uusien näkökulmien syntymisen. Toimintaa ohjaa win-win-pohjainen kumppanuusajattelu. Opiskelijat ja Haaga-Helian yrityskumppanit tapaavat esimerkiksi Pitching evening –tapahtumassa, jossa opiskelijat hyppäävät startup-yrittäjän rooliin esittelemällä oman liikeideansa kokeneille mentoreille ja yrityskumppaneille.

Yrittämiselle suotuisan kulttuurin kulmakiviä ovat tuki rohkealle ajattelulle, innovatiivisuus sekä erityisesti omistautunut valmennus ja uusia ideoita eteenpäin vievien opiskelijoiden sparraus. Tällainen henki saattaa syntyä itsekseen, mutta aktiivisesti johdettuna se tarkoittaa kurssien, tapahtumien, verkostojen ja valmennuksen tarjoamista systemaattisesti opiskelijoille.

StartUp School tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuden vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Oli ensimmäinen työpaikka sitten startup-yrittäjänä tai isossa yrityksessä, ei hautomo-ohjelmassa vietetty aika mene hukkaan. Pirstaleisten työurien aikana ei koskaan tiedä, millaisesta yrityksestä itsensä seuraavaksi löytää.

 

www.startupschool.fi


Kirjoittaja Timo-Pekka Uotila (KTT) toimii yhteyspäällikkönä Haaga-Helian StartUp Schoolissa. Hän on tutkinut pitkään yritysten menestymistä inhimillisen pääoman näkökulmasta. Hän yhdistää työssään tutkimuksellista näkemystä käytännön toimintaan.