Siirry sisältöön
Myynti
Myynti luo hyvää!

Laadukkaalla myyntityöllä on itseisarvo. Parhaimmillaan myyntityö on rahanarvoista asiakaan konsultointia, jonka keskiössä ovat asiakas ja arvon tuottaminen asiakkaalle.

Kirjoittajat:

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja asiakkuudet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.05.2022

Myyntityön tavoitteena Haaga-Helian oppien mukaisesti on hyödyntää niin asiakasta ja myyjää kuin laajempaa liiketoimintaympäristöä ja yhteiskuntaa. Kuten meillä todetaan: myynti luo hyvää.

Miten sitä hyvää sitten luodaan? Mitkä ovat kovan tason myynnin ammattilaisen tärkeimmät tekijät ja miten nämä saadaan haltuun?

B2B-myyntityö vaatii analyyttistä osaamista ja konsultatiivista otetta

Haaga-Helian myynnin koulutuksen fokuksessa on vaativa myyntityö digitaalisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. B2B-myyntityö on ollut jo vuosia muutosten kourissa, ja digitaalisuus sekä digitaaliset kanavat ovat muuttaneet niin asiakkaiden ostopolkuja kuin odotuksiakin.

Samalla kuitenkin vaativan myyntityön hallinnan merkitys on pitänyt pintansa. Tämä näkyy selkeästi myös konsulttitalo McKinsey & Company:n tutkimuksessa (Harney, Ketola, Naik, Probst & Reis 2022), jossa keskityttiin tunnistamaan tärkeimpiä osaamisalueita nykypäivän B2B-myynnissä. Jopa 85 prosenttia tutkimukseen osallistuneista myyntijohtajista totesi ratkaisumyynnin olevan yksi myynnin tärkeimmistä osa-alueista. Tutkimus nosti esiin myös analyyttisen osaamisen tärkeyden. Myynnin tulee pystyä luomaan asiakkaalle arvoa: myyntityö itsessään on jo rahanarvoinen konsulttipalvelu, jonka avulla asiakas löytää omaa liiketoimintaa parhaiten tukevat ratkaisut.

Tiivis yritysyhteistyö avaa ovia työelämään ja toteuttaa vastuullisuuta

Haaga-Helia pyrkii tiiviiseen yritysyhteistyöhön opintojen toteutuksessa. Tämä palvelee sekä opiskelijoita että yrityskumppaneita.

Myynnin opintojen yksi keskeisimmistä opintojaksoista, 21 päivää yritysmyynnissä, tuo myynnin opiskelijoita mentoroitavaksi myynnin ammattilaisorganisaatioihin. Opiskelijat saavat näköalapaikan siihen, mitä B2B-myyntityö on käytännössä ja pääsevät laittamaan kätensä saveen eli testaamaan omia, opintojen myötä hiottuja, B2B-myynnin taitoja.

Tänä keväänä myynnin opiskelija Pihla Kaarre pääsi mentoroitavaksi Leadoo Marketing Technologies -yritykseen ja sai kokemusta kansainvälisestä B2B-myynnistä:

”21-päivää yritysmyynnissä opintojakso oli erittäin opettavainen ja antoisa kokonaisuus. Pääsin tutustumaan laaja-alaisesti myynnin prosessin eri vaiheisiin sekä tekemään myös itse määrättyjä tehtäviä Suomen ja UK:n markkinalla. Opintojakso täydensi hyvin teorian myötä kerrytettyä tietoa, jonka lisäksi pääsin syventämään osaamistani tutkimalla Suomen ja UK:n markkinoiden välisiä eroja myyntityön saralla.”

Yrityksille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden oman työnantajaprofiilin vahvistamiseen. Yhteistyö on myös väylä käytännössä toteuttaa vastuullista liiketoiminnan sosiaalista ulottuvuutta tukemalla työmarkkinoille pian siirtyviä opiskelijoita. Jo monena vuonna mukana ollut yritys giosg on kokenut yhteistyön antoisaksi:

”Olemme olleet mukana Haaga-Helian myynnin koulutusohjelman harjoitusjaksolla useamman vuoden ajan ja tehneet useampia rekrytointeja tämän pohjalta. Poikkeuksetta opiskelijat ovat olleet tosi motivoituneita ja nälkäisiä oppimaan uutta ja näkemään että mitä se myyntityö käytännössä on. Olemme pyrkineet tarjoamaan näköalapaikan myyntityöhön niin että myynnin eri osa-alueet tulevat harjoittelun aikana laajasti esiin. Opiskelijoilla on harjoittelun aloittaessaan hyvät pohjatiedot nimenomaan myyntityöhön jo olemassa jolloin pääsemme nopeasti itse käytäntöön kiinni. Tämä on meille jatkossakin yksi tärkeimmistä rekrytointikanavista.” Kalle Mäkelä, maajohtaja, giosg

Kiinnostuitko? Lähde mukaan yhteistyöhön luomaan hyvää – opintojakso toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran jälleen syksyllä 2022. Ota yhteyttä blogin kirjoittajiin, Anu Nieminen (anu.nieminen@haaga-helia.fi) tai Pirjo Puroveteen (Pirjo.Purovesi@haaga-helia.fi)

Lähde

Harney M., Ketola L., Naik K., Probst N., & Reis S. 2022. Building next-generation B2B sales capabilities. McKinsey & Company. Luettu: 02.05.2022.