Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Pienen yrityksen vihreä siirtymä – järkeviä valintoja ja käytännön tekoja

Kestävyyteen liittyvät kysymykset ovat suomalaisille pk-yrityksille liiketoiminnassa yhä tärkeämpiä.

Kirjoittajat:

Anu Sipilä

asiantuntija, tutkimuspalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.10.2023

EU-tasolla vireillä olevista, vastuullisuuteen liittyvistä lainsäädäntöhankkeista seuraa tulevaisuudessa todennäköisesti suuryritysten lisäksi myös pk-yrityksille velvoitteita (EK 2022). Sen lisäksi myös maineeseen liittyvät riskit ja toisaalta mahdollisuudet ohjaavat pieniä yrityksiä yhä vastuullisempiin valintoihin.

”Vihreä siirtymä” on kuitenkin mahtipontinen ja maailmoja syleilevä ilmaus ja kuulostaa pk-yrityksessä turhan juhlalliselta. Mistä siirtymisen vihreämmälle polulle voisi siis pienessä yrityksessä aloittaa?

Tekoja, ei vain sanoja

”Vihreä siirtymä” kuulostaa jo itsessään aktiiviselta tekemiseltä. Siirtymä vaatii liikettä, toimintaa. Vastuullisuus on siis ennen kaikkea tekoja. Arvoista kertominen ja vastuullisuuden esiin tuominen on melko helppoa yrityksen verkkosivuilla, mutta jos sanojen takaa ei löydy konkreettisia esimerkkejä, niitä on vaikea perustella.

Aktiivista tekemistä voi yksinkertaisimmillaan olla olemassa olevan tilanteen kartoittaminen, jotta aiemmin tehtyjen valintojen vaikutuksia voisi paremmin ymmärtää. Mistä meidän tuotteemme tulevat? Miten ne tulevat meille? Miten niitä käytetään?

Kun lähtökohdat ovat selvillä, on helpompi edetä muutokseen. Miten voisimme pidentää tuotteiden käyttöikää? Miten asiakas voisi sen tehdä? Entä voisimmeko me tarjota tähän ehkä jopa uuden palvelun? Avoin mieli uusi ratkaisuille voi lyhyellä aika välillä tarkoittaa kustannusten lisääntymistä, mutta tuoda pidemmällä tähtäimellä kestävää arvoa, josta asiakas on lopulta valmis maksamaan enemmän.

Vastuullisuus rakentuu pienistä valinnoista

Kotimaisuus on monella asiakkaalle tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Olisiko tuotantoketjussa osasia, jotka voidaan vaihtaa kestävämmiksi esimerkiksi valitsemalla lähempänä tuotettu vaihtoehto? Entä seuraako tuotantoprosessista jätettä, joka olisi pienellä pohdinnalla tai prosessin muutoksella hyödynnettävissä? Pieni ja yksinkertainen tekovalinta voi olla myös jätehuoltosopimuksen kilpailuttaminen ja sellaisen palveluntuottajan valitseminen, joka voi tarjota yrityksen tarpeisiin kierrätystä paremmin tukevan vaihtoehdon. Muutoksen ei aina tarvitse olla edes yleisölle näkyvä; se on joka tapauksessa askel uuteen suuntaan.

Entä millaisten yhteistyökumppanien kanssa yritys asioi? Jakavatko kaikki lähellä olevat kumppanit samat arvot? Voisiko vastuullisuus olla jatkossa on yrityksen palveluketjuun tai tuotantoprosessiin liittyvässä kumppaninvalinnassa yksi kriteeri? Arvojen selkeä auki puhuminen säästää yllätyksiltä, vaikka luottamus kumppanien hyviin pyrkimyksiin onkin yhteistyön tärkeä perusta. Yhden kumppanin tekemä eettinen virhearvio voi kuitenkin aiheuttaa vaikeasti korjattavan mainehaitan koko tuotantoketjulle.

Vihreät askeleet alkavat tiedostamisesta

Pk-yritysten vihreää osaamista vahvistavassa Green Steps -hankkeessa tunnistettiin pienen yrityksen askeleita vastuullisempaan liiketoimintaan. Ensimmäinen askel, ”Tiedosta vihreän siirtymän tarve ja ala kulkea kohti unelmaasi”, on lempeä ja jokaisen saavutettavissa. Uteliaisuus ja avoin mieli ovat yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia, joiden tuella tiedostaminen on mahdollista.

Tiedostamisesta seuraava askel onkin sitten tilaisuuteen tarttuminen; se ensimmäinen pieni vastuullinen teko, jonka yrittäjä voi tehdä vihreämmän valinnan puolesta.

Blogi perustuu Green Steps -hankkeessa toteutettuihin yrityshaastatteluihin. Hankkeessa luotiin vihreät askelmerkit pienyrityksille tukemaan liiketoiminnan vihreää siirtymää. Green Steps on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama, osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja se toteutettiin 1.2.2022–31.8.2023.