Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Kiertotalousakatemia-verkkopalvelua kehittämässä

Verkkopalvelu tarjoaa monipuolisia sisältöjä ja palveluja erityisesti tiedon hyödyntäjille sekä kiertotalouden kehittäjille.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 13.06.2023

Haaga-Helian, Jamkin ja Novian yhteistyönä toteuttamassa Kiertotalousosaamiskeskus-hankkeessa kehitettiin yrityksille Kiertotalousakatemia-verkkopalvelua. Rakennetusta verkkopalvelusta yritysten asiantuntijat voivat etsiä tietoa kiertotaloudesta ja sen kehittämisestä, koulutuksista ja tapahtumista sekä yhteistyömahdollisuuksista.

Monipuolisia sisältöjä ja palveluja

Kiertotalousakatemia-verkkopalvelu tarjoaa alkuvaiheessa sisältöjä ja palveluja erityisesti tiedon hyödyntäjille sekä kiertotalouden kehittäjille.

Tiedon hyödyntäjä löytää sivustolta mm. kiertotalouden liiketoimintamalleja ja yritysesimerkkejä, tietoa liiketoiminnan ympäristövaikutuksista, kiertotalouden perussanastoa sekä askeleet, jotka auttavat kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä. Lisäksi palvelusta löytyy artikkeleita ja uutisia sekä kootusti ammattikorkeakoulujen kiertotalouden koulutuksia ja tapahtumia, mikäli yrityksessä halutaan kehittää työntekijöiden osaamista.

Kiertotalouden kehittäjä löytää sivustolta edellisten lisäksi tietoa kehittämisrahoituksesta, työkaluja mm. ympäristövaikutusten laskemiseen sekä mahdollisuuden saada apuja ammattikorkeakoulujen asiantuntijoilta. Sivuston kautta on mahdollista myös löytää yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen sekä yritysten kanssa.

Monialaista kehittämistyötä

Verkkopalvelua kehitettiin opiskelijoita ja erilaisia sisältö- ja teknisiä asiantuntijoita osallistamalla. Lisäksi palvelujen potentiaaliset käyttäjät kutsuttiin verkkopalvelun testaukseen ennen palvelun viimeistelyä ja julkistamista.

Opiskelijat osallistuivat WordPress-sivuston kehittämiseen merkittävässä roolissa, ja projekti toimi heille hyvänä oppimisalustana. Projektissa käytettiin Elementor-verkkosivujen rakennustyökalua. Toteutus tapahtui kahdessa vaiheessa Monialaprojekti (digitaaliset palvelut) -opintojaksolla. Syksyllä 2022 viiden hengen opiskelijaryhmä toteutti sivuston prototyyppiversion. Keväällä 2023 seitsemän opiskelijaa kehitti julkaistavaa versiota, joka testattiin kohderyhmässä.

Kiertotalousakatemia-verkkopalvelun kehittäminen soveltui erinomaisesti Monialaprojekti -opintojaksolle, koska projekti tarjosi kehittämishaasteen, jossa opiskelijat pääsivät vaikuttamaan toteutukseen hyödyntäen luovuutta. Lisäksi aiheen työstöön osallistui erilaisia asiantuntijoita, jotka tuottivat sisältöjä ja auttoivat teknisessä toteutuksessa. Tämä tarjosi todenmukaisia ja osin jopa haastavia kohtaamisia oppimisen tueksi.

Opiskelijoiden rooli kehittäjinä

Ensimmäinen opiskelijaryhmä tutustui yritysten asiantuntijoiden haastattelujen tuloksiin ja erityisesti kiertotalouden palvelukeskusta koskeviin toiveisiin sekä verkkopalvelun käyttäjäpersooniin. Materiaaleihin tutustumisen jälkeen opiskelijat kehittivät aiemmin hankkeessa tuotettua Figma-prototyyppiä verkkopalvelusta. Prototyypin pohjalta opiskelijat toteuttivat toiminnallisen WordPress-prototyypin verkkopalvelusta, jonne vietiin hankkeessa tuotettuja sisältöjä.

Toinen opiskelijaryhmä kehitti prototyyppiversion pohjalta julkaistavaa versiota verkkopalvelusta. Erityisesti ryhmä kehitti palvelun etusivua, erilaisia sisältösivuja sekä verkkopalvelun toiminnallisuutta (mm. yhteydenottolomake). Näiden lisäksi opiskelijat veivät sivustolle suomen- ja ruotsinkielisiä sisältöjä.

Tekoälyratkaisujen demoamista

Kiertotalousakatemia-verkkopalvelun kehittämisen ohessa kaksi muuta opiskelijaryhmää Haaga-Helian tietojenkäsittelyn monimuotokoulutuksesta sai keväällä 2023 tehtäväksi arvioida tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia verkkopalvelussa. Ensimmäinen ryhmä etsi tekoälyratkaisuja asiantuntijoiden verkostoitumisen edistämiseksi. Toisen ryhmän tehtävänä oli eräänlaisen superhakubotin mahdollisuuksien demoaminen.

Esitelty superhakuratkaisu tarjoaisi luonnollisen kielen kysymyksiin vastauksia Kiertotalousakatemia-sivustolta ja muualta verkosta. Ratkaisu perustuisi Chat GPT -rajapinnan hyödyntämiseen sekä tekoälylle opetettuihin sisältöihin. Superhaku olisi eräänlainen henkilökohtainen kiertotalouden tekoälyapuri kiireisille yrittäjille ja yritysten asiantuntijoille.

Kehittämishaasteita ja onnistumisia

Suurimmat haasteet projektissa liittyivät sisältöjen tuotannon koordinointiin sivuston rakentamisessa sekä yllättäviin teknisiin rajoitteisiin tai ratkaisemattomiin GDPR-kysymyksiin, joiden vuoksi joitain ominaisuuksia jouduttiin karsimaan verkkopalvelusta.

Verkkopalvelun rakentamisessa edettiin haasteista huolimatta oivaan lopputulokseen. Verkkopalvelu on nyt julkaistu, ja se on kaikkien ilmaiseksi käytettävissä osoitteessa www.kiertotalousakatemia.fi.