Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Valtakunnallisissa valintakokeissa yhteisöllisyys testataan

Kirjoittajat:

Tuija Casey

suunnittelija, hakija- ja opintopalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2023

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Haaga-Heliassa ovat konkreettisimmillaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä valtakunnallisissa AMK-valintakokeissa, sillä niissä tarvitaan tärkeää työpanosta useilta tukipalveluiltamme ja opetushenkilöstöltämme.

Yhteisöllisyys arvona ja pääomana

Toimintaamme ohjaavat arvot – rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus – luovat suuntaviivat arjen työllemme Haaga-Heliassa. Saavutamme korkeakouluyhteisössämme tavoitteet yhdessä toimimalla. Autamme toisiamme onnistumaan. Osallistumme itse ja osallistamme toisia. Jaamme osaamistamme ja yhdessä olemme enemmän.

Yhteisöllisyys kasvaa, kun henkilöt kokevat positiivisia tunteita. Tähän vaikuttaa yhteisön keskinäinen luottamus, avoin ilmapiiri, sekä hyvät vuorovaikutusmahdollisuudet. (Opetushallitus 2019.) Yhteisöllisyyden kokemus lisää myös työhyvinvointa.

Hybridityöskentelyn lisäännyttyä onkin tärkeää luoda kohtaamisen paikkoja, joissa tutustutaan työtovereihin yli erilaisten ryhmärajojen.

Yhteinen tavoite onnistumisen perustana

Kaikkien yhteinen tavoite on, että valintakokeet sujuvat mahdollisimman hyvin. Haluammehan parhaat ja motivoituneimmat opiskelijat Haaga-Heliaan sekä muihinkin suomalaisiin ammattikorkeakouluihin. AMK-valintakokeisiin voi siis osallistua myös hakijoita, jotka eivät hae Haaga-Heliaan opiskelemaan lainkaan, mutta haluavat tehdä AMK-valintakokeen Haaga-Heliassa.

Korkeakoulutettujen osuus 25–34-vuotiaiden suomalaisten nuorten keskuudessa on verrattuna OECD-maihin laskenut. Osaajapula vaanii juuri korkeakoulutettujen työmarkkinoilla yhä enenevissä määrin (Kalenius 2023). Väyliä korkeakoulutukseen on lisätty, mutta panostuksia on tehtävä niin, että saamme yhä useamman suorittamaan korkeakouluopintoja ja tutkinnot myös valmistumaan.

Valintakokeiden käytännön järjestelyiden onnistuminen ja hakijoiden laadukas palvelu ovat siis tärkeä organisaatiomme maine-, markkinointi- ja brändikysymys. Ilman hakijoita ja opiskelijoita organisaatiomme toiminnalta uupuu ydin.

Joukkuehenkeä ja tiimityötä

Toimimme usean päivän kestävässä valintakoeturnauksessa yhtenä isona joukkueena, jossa jokaisen pelipaikka on tärkeä, eikä joukkuetoveria jätetä tiukassa paikassa pulaan. Haemme jatkuvasti syöttöyhteyksiä ja maalipaikkoja eli ratkaisu- ja kehitysehdotuksia proaktiivisesti.

Valintakoepäivinä työskentelemme yli ryhmärajojen arjesta poikkeavissa kokoonpanoissa. Ennen tapahtumaa jokainen on osallistunut yhteiseen koulutukseen, jossa sekä pelisäännöt että oma rooli joukkueessa on tullut selväksi.

Joukkueen on tärkeää huomioida myös ne seikat, jotka pelistrategiassa olisi seuraavassa turnauksessa syytä ottaa vieläkin paremmin huomioon, jos se vain on suinkin mahdollista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja opimme mahdollisista “omista maaleistamme”. Tämäkin vaatii avointa vuorovaikutusta ja yhdessä tekemisen asennetta, sekä ennen että jälkeen turnauksen, mutta myös sen aikana.

Työvuorojen lomassa on tietysti tarjolla kahvihetkiä, jolloin nautimme kahvileivän lisäksi kollegoiden seurasta yhteisen aiheen äärellä.

Lähteet

Kalenius, A. 2023. Sivistyskatsaus 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetushallitus 2019. Yhteisöllisyys.

Kuva: www.shutterstock.com