Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Uraseurantakysely auttaa ammattikorkeakouluja kehittymään

Tutkintoaan tekevä ammattikorkeakouluopiskelija viettää opinahjossaan puolestatoista vuodesta neljään vuotta. Valmistuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opiskelijan suhde omaan korkeakouluun päättyy tai että opiskelijasta tulee korkeakoululle yhdentekevä, päinvastoin.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 13.10.2022

Valmistumisen jälkeen opiskelijoista tulee alumneja, jolloin heillä on entistä keskeisempi rooli koulutuksen kehittämisessä ja korkeakoulun ja työelämän yhteistyössä. Ammattikorkeakoulujen tavoite onkin, että valmistumisen jälkeenkin yhteys alumneihin säilyy.

Alumneilla on ensikäden tietoa ja kokemuksia siitä, minkälaista osaamista työmarkkinoilla tarvitaan ja minkälainen koulutus tukee uralla. He pystyvät monipuolisella osaamisellaan ja jakamallaan tiedolla kehittämään koulutusta ja näin ollen kasvattamaan entisestään myös oman tutkintonsa arvoa ja omaa arvoaan työmarkkinoilla.

Lisäksi omalla urallaan jo vaikuttavat alumnit ovat tärkeä kontakti opiskelupaikkaa ja uravalintojaan tekeville nuorille. Alumneilla voi olla suuri vaikutus siihen, miten opiskelijat valitsevat opiskelupaikkansa.

Paras tapa kokemusten ja tiedon jakamiseen on tiivis yhteydenpito. Työelämäyhteistyöprojektit, tapahtumat, uratarinat, hankkeet ja mentorointi ovat vain muutamia niistä keinoista, joiden avulla ammattikorkeakoulut ja alumnit voivat säilyttää yhteyden. Yksi tapa jakaa omia kokemuksia on valtakunnallinen uraseurantakysely, joka käynnistyy jälleen 13.10. Tänä vuonna kysely lähetetään kaikille vuonna 2017 valmistuneille. Kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulujen alumnien työ- ja uratilannetta ja myös heidän tyytyväisyyttään heidän tutkintoonsa ja työuraansa.

Kyselystä kerätyt alumnien palautteet ja laadulliset pisteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme ja koulutuksiamme ja samalla auttaa nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urapohdinnassa. Saatua tietoa voidaan myös hyödyntää nykyisten opiskelijoidemme opintopolun rakentamisessa, uraohjauksessa sekä mentorointiohjelmien sisällön rakentamisessa.

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ja lähetetään kaikille viisi vuotta aiemmin AMK- ja Master-tutkinnoista valmistuneille. Kyselyn vaikutus on merkittävä, Haaga-Heliassakin sen saa tänä vuonna lähes kaksituhatta alumnia. Tulokset käydään läpi ammattikorkeakoulumme johdon, opettajien, uraohjaajien sekä työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa. Haaga-Helia muiden ammattikorkeakoulujen kanssa toivoo, että mahdollisimman moni valmistunut jakaa kokemuksensa opinnoista ja työurastaan. Vastaukset vaikuttavat paitsi koulutuksemme laatuun myös rahoitukseemme.

Toivotamme siis kaikki vuoden 2017 alumnimme vastaamaan uraseurantakyselyyn. Lämpimästi tervetuloa myös tapaamaan ja pitämään yhteyttä!

Terveisin
Minna Hiillos
rehtori

Lisää tietoa uraseurannasta