Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Saa valittaa – hakijan oikeusturva opiskelijavalinnassa

Vuosittain moni hakija pettyy opiskelijavalinnan tuloksiin. Hakijan oikeusturvan kannalta onkin tärkeää, että opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen voi aina hakea oikaisua.

Kirjoittajat:

Anna Pohjanoksa

suunnittelija, hakija- ja opintopalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.09.2023

Useimmille ihmisille opiskelijavalinta näyttäytyy prosessina, jossa hakija täyttää hakulomakkeen ja osallistuu esimerkiksi valintakokeeseen. Näiden näkyvien osien lisäksi opiskelijavalintaprosessissa on monelle hieman näkymättömämpi, mutta sitäkin tärkeämpi osa: oikeus valittaa ammattikorkeakoulun tekemästä päätöksestä.

Mahdollisuus hakea oikaisua opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen on tärkeä hakijan oikeusturvan toteutumisen kannalta. Hakijan tulee voida luottaa siihen, että ammattikorkeakoulu on tehnyt päätöksen oikein, noudattaen voimassa olevia ja ennalta ilmoitettuja valintaperusteita, sekä kohdellut häntä yhdenvertaisesti muiden hakijoiden kanssa.

Oikaisumenettely hakijan oikeusturvan varmistajana

Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan oikaisuprosessi on kaksivaiheinen. Jos hakija ei ole tyytyväinen saamaansa päätökseen, hänen tulee ensin toimittaa määräajassa oikaisuvaatimus siihen ammattikorkeakouluun, jonka tekemään päätökseen ei tyydy. Haaga-Heliassa opiskelijavalintojen oikaisuvaatimukset käsittelee kollegio, jonka tekemästä päätöksestä hakija voi edelleen halutessaan valittaa hallinto-oikeuteen. Tätä siis tarkoittaa oikaisumenettelyn kaksivaiheisuus.

Ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä hakijalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin sekä tarkastella omaa valintakoetulostaan. Useimmiten asia selviääkin jo yhteydenotolla tai vertaamalla omia koevastauksia oikeisiin vastauksiin.

Vaikka saamme hakijapalveluissa runsaasti yhteydenottoja valinnan tuloksiin pettyneiltä hakijoilta, oikaisuvaatimusten määrä Haaga-Heliassa on hakijamääriin verrattuna pieni. Se kertoo siitä, että valintaprosessimme ovat hakijoille läpinäkyviä ja ymmärrettäviä, ja että hakijat saavat tarvitsemansa tiedot ilman raskasta oikaisuvaatimusprosessia.

Toisinaan, vaikka hakija olisi saanut pyytämänsä valintapäätöstä koskevat tiedot, hän päätyy silti vaatimaan oikaisua. Näin saattaa käydä, vaikka hakijaa olisi palveltu parhaalla mahdollisella tavalla ja opiskelijavalintapäätös olisi tehty tismalleen oikein. On silti erittäin tärkeää, että hakijalla on mahdollisuus valittaa päätöksestä ylemmälle taholle ja varmistaa näin oikeusturvansa toteutuminen, vaikka aiheettomien oikaisuvaatimusten käsittely aiheuttaakin lisätyötä.

Joissain tapauksissa hakija voi olla eri mieltä valintaperusteiden soveltamisesta, ja tällöin hänelle tietysti on tärkeää, että asia tutkitaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että valintaperusteita sovelletaan samalla tavalla kaikkiin hakijoihin. Kun valintaperusteita on sovellettu oikein ja yhdenmukaisesti kaikkiin hakijoihin, valintapäätöstä ei oikaisumenettelyn myötä voida muuttaa. Toisissa tapauksissa vaikuttaa puolestaan siltä, että hakijan on saatava kuulla päätös ylemmältä taholta, jotta hän voi uskoa sen todeksi.

Jos opiskelijavalinnassa on näiden tapausten sijaan tehty selkeä virhe, se luonnollisesti korjataan. Valitettavasti osa hakijoista tulkitsee tämän niin, että heidän itsensä tekemä virhe (esimerkiksi hakemuksen käsittelyyn tarvittavien liitteiden toimittamatta jättäminen) oikeuttaisi valinnan tuloksen muuttamiseen. Näinhän asia ei ole, vaan ammattikorkeakoulu oikaisee vain omat virheensä.

Oikaisuvaatimukset pääsääntöisesti aiheettomia

Haaga-Heliaan saapuneet opiskelijavalintojen oikaisuvaatimukset ovat pääsääntöisesti aiheettomia eivätkä johda opiskelijavalinnan tuloksen muuttamiseen. Hakija saa kuitenkin prosessissa varmistuksen siitä, että opiskelijavalinta on toteutettu asianmukaisesti.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932