Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Opettaja, rikastuta työtäsi näytöillä

Opintojen edistäminen näyttöjen avulla on ollut ammattikorkeakouluissa arkipäivää jo vuosia.

Kirjoittajat:

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori, myynti ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.11.2021

Näyttöjen merkitys kasvaa entisestään korkeakouluissa. Haaga-Heliassa meidän pitää mahdollistaa, että opiskelija voi halutessaan näyttöjen avulla osoittaa muualla hankkimaansa osaamista mistä tahansa tarjolla olevasta opintojaksosta. Osaaminen on voinut kertyä esimerkiksi työelämässä, harrastusten kautta tai aiemmissa opinnoissa. Näytössä tämä osaaminen todennetaan ja arvioidaan.

Muutoinkin opettajan työ korkea-asteella moninaistuu ja muuttuu yhä kiivaampaan tahtiin. Korona-aika vauhditti erilaisten pedagogisten ratkaisujen käyttöön ottamista. Nyt tarjolla on kontaktiopetusta, blended-mallia sekä online- ja virtuaalityöskentelyä. Lisäksi halutaan vielä mahdollistaa entistä yksilöllisempi opintojen edistäminen kytkemällä näytöt vielä nykyistäkin luontevaksi osaksi opintoja.

Kohtaat opiskelijat yksilöinä

Haaga-Heliassa uusien opiskelijoiden orientointipäiviin sisältyy osaamisen tunnistamisen työpaja. Siellä opinto-ohjaajat kannustavat opiskelijoita tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan ja osaamisiaan mahdollisimman konkreettisesti sekä perustellusti.

Tavoitteena on etsiä ja löytää niitä osia opinnoista, jotka opiskelija jo osaa ja joissa hän voi edetä näyttöjen avulla. Haaga-Helian koulutusuudistuksessa yhtenäistetään myös avainosaamisten näyttöprosessia, jolloin siirrytään lähemmäksi jatkuvan näytön periaatetta.

Kun olet opettajana mukana näyttötoiminnassa, kohtaamiset opiskelijoiden kanssa muuttuvat aikaisempaa yksilöllisemmiksi. Tavanomaisen ryhmän sijaan sinulla on joukko opiskelijoita, joilla kullakin on mielenkiintoinen oma osaamistarinansa kerrottavanaan.

Paneutuminen opiskelijan henkilökohtaiseen tilanteeseen saattaa kuulostaa työläältä, mutta näyttöjen taustalla olevan hyvän suunnittelun ja konseptoinnin avulla yksilölliset kohtaamiset opiskelijoiden kanssa sujuvat sutjakasti. Työskennellessäsi näyttöjen parissa pääset vaikuttamaan myös omaan työskentelyrytmiisi, koska voit vaikuttaa tapaamisajankohtiin ja lukujärjestyssidonnaisuus höllentyy.

Saat luontevia kontakteja työelämään

Intensiiviset kohtaamiset opiskelijoiden kanssa palkitsevat monin tavoin. Valtaosa opiskelijoistamme työskentelee opintojensa ohessa. Useat näyttöön tulijat työskentelevät jopa asiantuntijatehtävissä viestinnän, markkinoinnin, henkilöstö- ja taloushallinnon alueilla. Parhaimmillaan pääset kurkistamaan erilaisiin organisaatioihin ja monipuolisiin työtehtäviin. Samalla saat myös arvokkaita yrityskontakteja ja uudenlaista kosketuspintaa työn ja opiskelun yhdistämisestä.

Usein näyttötilaisuuteen osallistuu myös työelämän edustajia, jotka ovat korkeakoulun omia alumneja. He kertovat työurastaan ja tuovat oman asiantuntemuksensa näyttöjen palautteeseen, mikä yleensä vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Hyvin tavallista on, että osallistujat vaihtavat yhteystietojaan ja verkostoituvat alumnien kanssa.

Kokemuksemme mukaan näyttöjen suunnittelu ja vastaanottaminen antavat vaihtelua työrutiineihin. Näytöt auttavat myös arvioimaan tarjoamamme koulutuksen sisältöjen ajantasaisuutta suhteessa työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan näkökulmasta opiskelumotivaatiota on helpompi ylläpitää, kun aikaa ei tarvitse käyttää opintoihin, joiden osaamistavoitteet hän jo täyttää. Korkeakoulun näkökulmasta tärkeää on myös, että tavoiteaikaisten valmistumisten määrä lisääntyy.

Lisätietoa osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä Haaga-Helian verkkosivulla