Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Nauti aamukahvit avoimena

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation alaiset asiantuntijaryhmät saivat viime vuonna valmiiksi tai tutkimusyhteisön kommenttikierroksille useita linjauksia, suosituksia ja luonnoksia. Avoimilla aamukahveilla haettiin näihin teemoihin amk-näkökulmaa tiedon, osaamisen ja hyvien käytänteiden liikkumiseksi ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden välillä.

Kirjoittajat:

Antti Nyqvist

tietoasiantuntija, tietopalvelut
FM, tradenomi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.12.2021

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation linjaustyö kuulostaa herkästi vaikeasti tartuttavalta, etäiseltä ja monimutkaiseltakin asialta. Vaikka koordinaation toimintatapa on ainakin periaatteessa poikkeuksellisen avoin, työryhmiin voi liittyä kuka tahansa asiantuntija, ei kaikille ole mahdollista osallistua asiantuntijaryhmien usein yliopistovetoiseen työskentelyyn.

Kaikki ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin allekirjoittaneet koordinaation tuottaman avoimen tieteen julistuksen, ja avoimen tieteen elementtejä on ilmestynyt tutkimuksen arvioinnin viitekehyksiin. Kansallinen linjaustyö ja avoin tiede yleisemminkin alkavat näkyä toimintasuunnitelmissa. Tarvitaan pureskeluapua, kun linjausten yksityiskohtia pitäisi viedä käytäntöön varsinkin silloin, jos avoin tiede ja sen kansallinen koordinaatio on jäänyt omassa työssä aiemmin katveeseen.

AvoinTKIO-verkosto kehkeytyi Ammattikorkeakoulujen Avoin tki, oppimen ja innovaatioekosysteemi -hankkeen jälkimainingeissa tukemaan avoimen toimintakulttuurin kehittymistä ammattikorkeakouluissa ja yksittäisten asiantuntijoiden verkostoitumista avoimen tieteen ja tutkimuksen kysymyksissä.

Verkoston yhdeksi toimintamuodoksi vakiintui syksyllä 2021 aamukahvit, joissa pohdittiin muun muassa avoimuutta tutkimusdatan käsittelyssä ja yritysyhteistyössä, avoimen tieteen seurantamallin luonnosta sekä Horisontti Eurooppa -ohjelman avoimen tieteen vaatimuksia.

Tutkimusaineistojen avoimuuden linjauksen tavoitteena on tukea tutkijoiden ja tutkimusyhteisön mahdollisuuksia jakaa tietoa ja hyödyntää muiden tuottamia aineistoja, mutta samalla kuitenkin mahdollistaa tutkimuseettisten ja lainsäädännöllisten rajoitusten huomioiminen. Linjauksen toimenpiteet kattavat tutkimusdatojen oikeuksista ja vastuista sopimisen suositusten luomisen, yhteisen arkkitehtuurityön, datanhallinnan koulutusten, tukipalveluiden ja seurannan indikaattoreiden kehittämisen. Asiaa alustaneen Seliina Päällysahon mukaan työsarkaa siis riittää, ja aamukahvikeskustelussa tunnistettiin hyvän aineistonhallinnan vaativan resursseja: palveluja, infrastruktuureja ja koulutusta.

Avoimen tieteen koordinaation alla toimiva yritysyhteistyön asiantuntijaryhmä on luonut suosituksen ja tarkistuslistan avoimuudesta yritysyhteistyössä tehtävässä tutkimuksessa. Asiantuntijaryhmää vetänyt Anna Mikkonen Hamkista nosti aamukahvipöytäkeskusteluun sen, miksi ylipäätään pohtia avoimuutta yritysyhteistyössä, mitä erityispiirteitä yritysyhteistyössä on ja suunnittelu- ja neuvotteluvaiheen tärkeyden. Hyviksi lähtökohdiksi avoimuuden edistämiselle yritysyhteistyössä tunnistettiin luottamus ja ymmärrys toisen tarpeista, toimintavoista sopiminen sekä keskustelu siitä, mitä avoimuudella oikeastaan tavoitellaan.

Avoimen tieteen seurantamallista keskusteltaessa virtuaalisen kahvipöydän ympäriltä kuului digitaalista tuohtumusta. Jaana Latvasen esittelemää luonnosta kuvailtiin massiiviseksi, työllistäväksi, epätarkoituksenmukaiseksi ja jopa haitalliseksi. Sen mahdollisia meriittejä – joustavuutta ja muunneltavuutta avoimen tieteen kypsyystasojen kehittyessä – ei paljoakaan kiitelty. Seurantaluonnoksessa tiedostettiin, että sitä tuotetaan mitä mitataan ja siinä pyrittiin huomioimaan tätä seurannan indikaattoreissa. Silti kritiikin mukaan seurantamalli kannusti mittarioptimointiin aidon kehittämisen sijaan. Nähtäväksi jää missä muodossa seuranta ensi vuonna sähköposteihin putoaa.

Viimeisillä aamukahveilla puitiin kansallisen linjaustyön soveltamisen sijaan avoimen tieteen näkymistä Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmassa. Anttoni Lehti Turku AMKista kehysti avoimen tieteen Horisontti-ohjelmassa osaksi eurooppalaista datastrategiaa ja eurooppalaisen tutkimusalueen luomista. Horisontissa avoin tiede velvoittaa, sen osaaminen, toteutuminen tai perusteltu ”opt-out” ovat yksi arviointikriteeri ja avoin tiede nähdään osana tutkimuksen metodologiaa, jolloin avoimen tieteen käytännöt pitää olla syvällä hankkeen metodologisissa ratkaisuissa. Ilman avoimen tieteen osaamista ei horisontissa näkynyt kovinkaan onnistuneita hakemuksia.

Avoimiin aamukahveihin ja muuhun AvoinTKIO-verkoston toimintaan voi tutustua verkoston wiki-alustalla.