Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Mistä rakentuu onnistunut oppilaitosyhteistyö?

Moni lukiolainen ja ammattikoululainen miettii keväisin jatko-opintoja. Mahdollisista jatko-opintovaihtoehdoista löytyy toki informaatiota lukuisista lähteistä, mutta usein kirjallisen tiedon tueksi tarvitaan myös käytännön kokemuksia. Korkeakoulujen kannattaakin tehdä paljon yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Kirjoittajat:

Katri Heikkinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johanna Oljemark

lehtori, opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sointu Silo-Hämäläinen

kehityskoordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.06.2023

Haaga-Helian Porvoon kampus on tehnyt vuosia aktiivista alueellista yhteistyötä erilaisten toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on esitellä Haaga-Heliaa ja Laureaa jatko-opintovaihtoehtona. Keväällä 2023 saimme vierailulle kaksisataa toisen vuoden opiskelijaa porvoolaisesta Linnankosken lukiosta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun jonkin lukion kokonainen vuosiluokka vierailee kampuksella.

Vierailun aikana lukiolaiset tutustuivat ammattikorkeakouluopiskeluun toiminnallisissa työpajoissa, jotka amk-opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat. Käynti kampuksella sekä opiskelijoiden ja opettajien kohtaaminen loivat lukiolaisille aitoja mielikuvia opiskelusta. Lukiolaiset pääsivät muun muassa harjoittelemaan brändäystä ja kisaamaan Amazing Racen hengessä.

Lukiolaisten brändäystyöpajan lopputuloksia. Kuva: Sointu Silo-Hämäläinen.

Lukiolaisilta kerättiin palautetta päivän päätteeksi. Lukiolaisten kokemus oli erittäin positiivinen, ja päivää pidettiin innostavana. Kyselyyn vastanneista 86 prosenttia piti ammattikorkeakouluopintoja varteenotettavana vaihtoehtona!

Myös amk-opiskelijoiden palaute Tiimityö ja projektiosaaminen -opintojaksosta, jonka puitteissa vierailu pääosin toteutettiin, oli erittäin hyvää. Opiskelijat kertoivat saaneensa itsevarmuutta ja projektitaitoja.

Miten onnistuimme toteuttamaan mieleenpainuvan tutustumispäivän?

Miten sitten tällaisen tapahtuman toteuttaminen onnistuu? Yksi tärkeimmistä osatekijöistä on suunnittelu. Onnistuneen tapahtuman takana on usein onnistunut yhteistyö koko verkoston kanssa.

Suunnittelua tukee pitkäjänteinen yhteistyö alueen oppilaitosten kesken, eikä se onnistu ilman eläviä suhteita ja verkostoa esimerkiksi opinto-ohjaajien kesken yli oppilaitosrajojen. Toisaalta myös kampuksen sisällä täytyy olla mahdollista toimia yli roolien ja kustannuspaikkojen.

Kun halutaan ottaa amk-opiskelijat mukaan toteutukseen, täytyy suunnitelman olla aikataulutettu jo lukukauden alussa. Opintojaksoon integrointi on luonnollinen tapa sitouttaa opiskelijoita ja se vie myös luontevasti eteenpäin opiskelijoiden työskentelyä.

Myös toiminnallisuus on tärkeää. Työpajamainen työskentely antaa oikean kuvan ammattikorkeakouluopiskelusta, joka on yliopisto-opetusta käytännönläheisempää. Tämän kevään tapahtumassa amk-opiskelijat saivat suunnitella lukiolaisille tekemistä, joka heitä itseään olisi innostanut. Lukiolaiset pystyivät paremmin samaistumaan tilanteeseen ja olivat siksi täysillä mukana työpajoissa. Tekemällä oppii – myös siitä, millainen on ammattikorkeakoulu.

Vastaavanlaista tapahtumaa suunnitellessa myöskään yhdessä oppimista ei sovi unohtaa. Onnistuneen verkostotyön vaatimuksena on luottamus. Kaikkien verkoston toimijoiden tulee ymmärtää työn tavoitteet ja sitoutua niihin. Myös henkilökunnan tulee sietää epävarmuutta ja luottaa prosessiin.

Onnistuneen yhteistyön keskiössä on alueen oppilaitosten keskinäinen kunnioitus ja arvostus toisiaan kohtaan, sekä ymmärrys koulutuksen arvosta alueen nuorille. Hyvin suunniteltu toiminta vertaisten kesken tukee yhdessä oppimista ja kasvattaa moniammatillisen yhteistyön tuottamaa lisäarvoa.