Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Koronahaaste käännettiin mahdollisuudeksi – StartUp School rakentaa yrittäjyysverkostoa Afrikkaan

Koronapandemia muutti Suomen geopoliitista asemaa. Ammatillinen vuorovaikutus ja opetus ovat nyt verkossa, joten Suomi ei ole enää reuna-alueella. Voimme tehdä tehokkaasti yhteistyötä eri maanosien ja metropolien kanssa.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 03.11.2020

Haaga-Helia StartUp School on luonut Ambitious Africa -ohjelman kanssa yhteistyömallin, jossa aktivoidaan suomalaisia ja afrikkalaisia nuoria tekemään yhdessä kiinnostavia työprojekteja. Marraskuun ensimmäisellä viikolla lanseerattavassa ”StartUp School goes Africa” -projektissa nuorille tarjotaan mahdollisuus rakentaa kansainvälistä verkostoa sekä innostavia oppimismahdollisuuksia.

Suomessa kehitetty Haaga-Helia StartUp School -konsepti on kahdeksan vuoden ajan tukenut yrittäjyyttä korkeakoulun yhteydessä. StartUp Schoolin toiminta perustuu kansainvälisesti arvostettuun suomalaiseen pedagogiseen osaamiseen sekä jatkuvaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Tiiviisti työelämän kanssa kehittyvä toimiva konsepti on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisesti, ja sen opeilla on tuettu yrittäjyyttä esimerkiksi Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Ukrainassa.

Nyt alkavan jättiprojektin tavoitteena on hyödyntää StartUp Schoolin konseptia Afrikassa laajemmin. Viemme StartUp Schoolin digitaalisen toimintakonseptin 54 maahan. Tavoitteena on kannustaa ratkaisukeskeiseen ja tulokselliseen yrittäjämäiseen ajatteluun ja harjoitella sitä käytännössä. Samalla tarjotaan mahdollisuuksia oppia luokkahuoneen ulkopuolella ketterästi, koska työssä oppiminen ja verkostomainen oppiminen ovat tehokkaita tapoja kartuttaa osaamista ja StartUp Schoolin konseptin ytimessä.

Ambitious Africa -ohjelman keskiössä ovat nuoret. Sitä tukevat hallitukset ja vaikutusvaltaiset yksityishenkilöt Suomessa ja Afrikassa, kuten kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, Peter Vesterbacka ja Pekka Haavisto. Nuorten lisäksi kokeneemmat asiantuntijat, yritykset ja opettajat ovat tervetulleita mukaan mahdollistamaan ja tukemaan nuorten yhteistyötä StartUp School goes Africa -projektissa.

Sekä EU:n että Suomen Afrikka-strategioiden tavoitteena on vahva kumppanuus Afrikan maiden kanssa, ja Haaga-Helia haluaa olla osaltaan mukana suhteiden kehittämisessä merkittävänä Pohjois-Euroopan businesskouluttajana. Verkostomaisessa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä erilaisissa projekteissa ja produktioissa työskentely korostuu, ja Afrikka-projekti kehittää osallistujien valmiuksia tulevaan globaaliin keikkatalouteen erilaisilla alustoilla.

Kyseessä ei ole perinteinen kehitysyhteistyö- tai koulutusvientiprojekti, vaan nyt halutaan aktivoida nuoret osana opintojaan tekemään työtä yhdessä afrikkalaisien nuorten kanssa ruohonjuuritasolla. Afrikassa on yli 200 miljoonaa 15-24 vuotiasta nuorta. Afrikan nuorissa on valtava potentiaali, ja heillä on mahdollisuus uudistaa Afrikkaa, kun he pian siirtyvät päätöksentekijöiksi vastuurooleihin.

Nykyinen työmarkkinatilanne haastaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä opintoihin kuuluvia työharjoitteluja organisaatioissa sekä siten edistää opintoja. Nuorten ei tarvitse odottaa työnantajien rekrytointipäätöstä saadakseen työkokemusta ja kehittääkseen osaamistaan. Opintojakso on tarjolla Haaga-Helian opiskelijoiden lisäksi kaikille suomalaisille muun muassa 3AMK:n ja Haaga-Helia avoimen korkeakoulun kautta.

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja täällä.

Tiistai 3.11. klo 16-19 StartUp School goes Africa Launch
Keskiviikko 4.11. klo 16-19 StartUp School goes to Africa Hackathon.