Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
AMKosaaja yksinyrittäjien kasvun tukena

Opiskelija – oli kyseessä sitten yrittäjä tai yrittäjäksi aikova – voi valita itselleen sopivimmat osaamiskokonaisuudet tai poimia yksittäisiä opintojaksoja kokonaisuuksien sisältä.

Kirjoittajat:

Kristiina Laine

opettaja, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Atte Varsta

yrittäjyyden lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.12.2021

AMK-osaaja hankkeessa tuetaan yksinyrittäjien ja yrittäjäksi tähtäävien osaamisen kehittämistä. Yrittäjyys valikoitui Haaga-Helian näkökulmaksi, koska meillä on kokemusta ja osaamista yritystoiminnan kehittämiseen liittyvistä projekteista ja koulutuksesta. Lisäksi osallistamme projektiin sidosryhmiämme yrittäjyysverkostojen kautta. Koulutus on ilmaista kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Elinikäinen oppiminen on yrittäjyyden keskeinen kulmakivi. Suomalainen työelämä ja hyvinvointi nojaavat voimakkaasti yrittäjyyteen ja yrittäjävetoiseen toimintatapaan. Suomalaisista yrittäjistä jo lähes 70 prosenttia on yksinyrittäjiä. Tämä yrittäjyyden trendi tulee vahvistumaan myös tulevaisuudessa.

Koulutus tähtää menestyksekkääseen yrittäjyyteen alasta ja yrityksestä riippumatta. Nykyaikaisten työkalujen käyttö yhdistettynä yrityksen strategiseen suuntaamiseen luo vakautta yritystoiminnalle yhä nopeammin muuttuvilla ja digitalisoituvilla markkinoilla.

Opiskelija – oli kyseessä sitten yrittäjä tai sellaiseksi aikova – voi valita itselleen sopivimmat osaamiskokonaisuudet tai poimia yksittäisiä opintojaksoja kokonaisuuksien sisältä. Oppiminen on tehty käytännönläheiseksi siten, että se tukee yrittäjän omaa toimintaa. Opiskelu tapahtuu työn ja yrittämisen ohessa.

Haaga-Helian oppimiskokonaisuuksien keskeisinä teemoina ovat yrityksen toiminta-ajatuksen kirkastaminen, tulevaisuusajattelun hyödyntäminen sekä digitaalisten välineiden haltuun ottaminen yritystoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeessa pilotoidaan viisi erilaista osaamiskokonaisuutta

Suunnittelussa olemme ottaneet huomioon osallistujien opiskeluresurssit ja tästä syystä osaamiskokonaisuudet ovat 10-15 opintopisteen laajuisia.

Osaamiskokonaisuudet ovat:

  • Strategian kehittäminen – kirkastaa yrityksen kilpailustrategiaa käytännönläheisesti.
  • Palvelun kehittäminen – kehittää yrityksen palveluita palvelumuotoilun menetelmin.
  • Myyntiä asiakasymmärryksellä – growth hacking eli kasvuhakkerointi ja verkkokaupan mahdollisuudet myynnissä.
  • Verkkosivut yritykselle – käytännön kokonaisuus yrityksen verkkosivujen luomiseksi tai kehittämiseksi.
  • Liiketoiminnan analysointi – tulevaisuuden analysointi ja analytiikkatyökalujen käyttö.

Uutta ohjauksen mallia hyödynnetään

Jatkamme jatkuvan oppimisen ohjauksen kehittämistä AMKosaaja-hankkeessa. Hyödynnämme myös Haaga-Helian uutta ohjauksen mallia ja erityisesti siinä kehitettyjä ohjauksen opintojaksoja.

Ajanhallinta ja opintojen vaatiman ajan hahmottaminen ovat osoittautuneet tärkeiksi taidoiksi. Lisäksi useilla opiskelijoilla voi olla pitkä aika edellisistä opinnoista ja opiskelutaidot tarvitsevat kertausta.

AMKosaaja-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joten verkko-oppimisen ympäristöt on otettava haltuun heti opintojen alussa. Tässä auttaa Digistartti. Projektin aikana kerätään tietoa siitä, vaikuttaako tarjottujen opintojaksojen suorittaminen opintojen suorittamiseen verrattuna aiempiin, AMKoodari-hankkeessa tarjottuihin opintoihin. Vuonna 2021 loppuvassa AMKoodari-hankkeessa Haaga-Helian vastuulla oli kehittää jatkuvan oppimisen ohjausta osana jatkuvan oppimisen mallia. Tätä työtä jatkamme AMKosaajassa.

AMKosaaja on vuosina 2021-2023 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma kohderyhmänsä, jolle koulutusta kohdistetaan tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen.