Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
AMKoodari – koulutuksella koodaavampaa Suomea

Viiden ammattikorkeakoulun yhteisessä Five Stars – jatkuva oppiminen rakentaa osaavampaa Suomea -hankkeessa luotu AMKoodari-koulutus tarjosi maksutonta koodauskoulutusta koodaripulan vähentämiseksi.

Kirjoittajat:

Kristiina Laine

opettaja, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.02.2022

Koodaripulan vähentämiseksi loimme viiden ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa maksuttoman AMKoodari-koulutuksen. Samalla kehitimme toteutusmallin jatkuvan oppimisen koulutukseen ja ohjaukseen.

Koodauskoulutusta kaikille kiinnostuneille

Tavoitteenamme oli tuoda koodauksen opiskelu helposti saataville kaikille ja kaiken tasoisille koodauksesta kiinnostuneille henkilöille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta. Koulutus ei johtanut tutkintoon, joskin kertyneitä opintopisteitä voi hyödyntää myöhemmin osana tutkinto-opiskelua. Lisäksi suoritettuaan vähintään 30 opintopistettä AMKoodari-opintoja opiskelija sai hakea AMKoodari-osaamismerkkiä.

Koulutukset yhteen kokoavalla AMKoodari.fi-sivustolla koodauskoulutuksesta kiinnostunutta henkilöä auttoi automaattinen suosittelija. Vastaamalla suosittelijan kysymyksiin koulutuksesta löytyi omaan tarpeeseen sopivia koodauskoulutuksia. Myöhemmin otimme käyttöön myös AI Tutor tekoälyä hyödyntävän mobiiliapplikaation opintojen valinnan helpottamiseksi.

Hankkeen aikana Haaga-Helian tarjoamiin AMKoodari-opintoihin osallistui 822 opiskelijaa ja he suorittivat yhteensä 7859 opintopistettä.

Hankkeen aikana toteuttamiemme palautekyselyjen perusteella AMKoodari-koulutukseen osallistuttiin oman ammattitaidon kehittämiseksi, uuden alan haltuun ottamiseksi tai kiinnostuksesta koodausalaa kohtaan. Palautekyselyn tuloksista nousi myös selkeästi esiin tyytyväisyys opintojen joustavaan suorittamiseen ja opintojen maksuttomuuteen.

Opintopolut tukemaan osallistujan tavoitteita

Yhtenä tavoitteena hankkeessamme oli luoda toteutusmalli tukemaan opintojen valintaa ja suorittamista AMKoodari-opinnoissa. Haaga-Heliassa kokosimme opintojen suunnittelun tueksi noin 30 opintopisteen laajuisia opintopolkuja, jotka opastivat opiskelijaa opintojen valintaan ja osaamisen järjestelmälliseen rakentamiseen.  

Tarjoamamme opintopolut sijoittuvat neljän teeman alle: 

  • Toimi tehokkaasti verkossa – Opi rakentamaan verkkosivuja ja -kauppoja kuin ammattilainen 
  • Minustako koodari? – Opi ohjelmoimaan javalla ja SQL:llä 
  • Moderni web- ja mobiilikehitys – Opi ohjelmoimaan moderneja web- ja mobiilisovelluksia JavaScript stackilla 
  • Menestyvä liiketoiminta tukeutuu tiedon analysointiin ja tekoälyyn – Kehitä liiketoimintaan liittyviä teknologisia taitojasi 

Toteutimme opetuksen verkossa, jotta opiskelu myös työn ohessa ja opiskelijan sijainnista riippumatta oli mahdollista.

Jatkuvan oppimisen ohjaus osana toteutusmallia

Keräämiemme kokemusten ja palautteen perusteella kehitimme hankkeessa yhteisen toteutusmallin, jonka osana tarkasteltiin myös ohjausta. Toteutusmallissa tarkastelimme opiskelijan prosessia opinnoista kiinnostumisesta aina opitun hyödyntämiseen asti työelämässä. Kehitystyön aiheina oli osallistujien aktivointi, olemassa olevan osaamisen tunnistaminen, tekoälyn hyödyntäminen valintojen tukena, opintopolkujen tuotteistaminen, jatkuvan oppimisen ohjaus, uuden osaamisen hyödyntäminen, sekä ammattikorkeakoulujen yhteisen tarjonnan kehittäminen ja hallinnointi jatkuvassa oppimisessa.

Haaga-Helian erityinen painopiste hankkeessa oli opiskelijoiden ohjauskäytäntöjen ja jatkuvan ohjauksen mallin kehittäminen. Toteutusmallissa kuvaamaamme opiskelijan polkuun yhdistettiin ohjaus ja sen erilaisia toteutustapoja testattiin osallistuneissa korkeakouluissa.

Palautekyselyiden perusteella valitsimme toimivimmat ohjaustavat osaksi toteutusmallia. Tärkeimmiksi ohjauksen välineiksi osoittautuivat sähköposti ja opintojaksoilla tehtävä viestintä. Opintojen suorittamisen aikaisessa ohjauksessa opintojaksojen opettajien rooli oli merkittävä ja opettajan helppo saavutettavuus koettiin erittäin tärkeäksi. Tyytyväisyys opintojen suorittamista ja ohjausta kohtaan parani hankkeen edetessä.

AMKoodarista AMKosaajaksi

Hankkeessa kehittämämme toteutusmallin käyttöä ja kehittämistä jatketaan vuoden 2021 syksyllä alkaneessa AMKosaaja hankkeessa. Koulutustarjonta laajenee koodauksesta myös muille aloille ja uudessa hankkeessa Haaga-Helian kohderyhmänä ovat yrittäjät ja heidän osaamisensa kehittäminen.

Hankkeen nimi: Five Stars – jatkuva oppiminen rakentaa osaavampaa Suomea (AMKoodari)
Kesto: 19.12.2018 – 31.12.2021
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea, Metropolia ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Hankkeen julkaisut on kerätty interaktiiviseen loppujulkaisuun.

Kuva: www.shutterstock.com

Vaikuttavuusblogi