Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Yksilöllisellä johtamisella lisää vaikuttavuutta

Johtaminen on aikojen saatossa perustunut siihen, että kaikkia johdetaan oikeudenmukaisesti samalla tavalla, samoin menetelmin ja välinein. Olemme kuitenkin kaikki ihmisinä erilaisia, opimme eri tavalla ja reagoimme kohtaamiimme asioihin eri tavoin.

Julkaistu : 21.01.2021

Johtaminen on aikojen saatossa perustunut siihen, että kaikkia johdetaan oikeudenmukaisesti samalla tavalla, samoin menetelmin ja välinein. Olemme kuitenkin kaikki ihmisinä erilaisia, opimme eri tavalla ja reagoimme kohtaamiimme asioihin eri tavoin.

Olisiko sittenkin oikeudenmukaisempaa johtaa ihmisiä yksilöinä, kunkin tarpeet, persoonan ja oppimisen tapa huomioon ottaen? Saavutettaisiinko siten parempaa vaikuttavuutta ja lopulta myös oikeudenmukaisuutta jokaisen oppiessa itselleen sopivalla tavalla samalla suunnaten kohti organisaation yhteisiä tavoitteita?

Johtaja, tunne itsesi ja työntekijäsi

Esihenkilön johtamistaidot ratkaisevat, miten hän saa yksilöt toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Kyse on henkilöstön tarpeiden johtamisesta unohtamatta organisaation tarpeita.

Yksilöllinen johtaminen vaatii ensinnäkin johtajalta hyvää itsetuntemusta ja toiseksi sitä, että hän tuntee työntekijät. Johtajan kannattaa myös kysyä, miten työntekijä haluaisi tulla johdetuksi.

Erilaisuus vahvuudeksi

Olemme erilaisia luontaisilta toimintatavoiltamme, persoonaltamme ja temperamentiltamme. Siinä missä toinen lähtee innolla kaikkeen uuteen mukaan, toisen pitää miettiä ja pohtia hiukan kauemmin. Introvertille voi kokouksissa tieten tahtoen antaa tilaa, kun taas ekstroverttia voi välillä pyytää antamaan muille puheenvuoron. Yksilöllisessä johtamisessa annetaan tilaa kunkin ajattelu- ja oppimistavoille.

Toisilta tulee helposti ideoita ja visioita, kun taas toiset näkevät pieniä yksityiskohtia. Jos johtamisessa pystyy taitavasti yhdistämään nämä erilaiset ajattelutavat, voidaan saada yhdellä kertaa sekä visio että vaiheet siihen pääsemiseksi.

Monesti syyllistymme itse siihen, että toimimme vain itselle luontaisella tavalla ja sitten ihmettelemme miksi toinen ei ymmärrä.

Johtajuus on myös pedagogisia taitoja

Opittaessa uutta toiset hahmottavat ensin suuret kokonaisuudet ja toiset puolestaan tarvitsevat yksityiskohtia. Oppimiseen vaikuttavat myös omat kiinnostuksen kohteet, motivaatio ja hyödyt. Työelämässä on koko ajan opittava uutta, joten yksilöllisessä johtamisessa olisi hyvä tuntea oppimisen prosessi sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä.

Hyvä johtaja käyttää pedagogisia taitoja ja yrittää etsiä kullekin yksilölle juuri hänelle sopivimman tavan oppia. Jos johtaja käyttää kaikille samaa tapaa yksipuolisesti pitämällä luentomaisia infoja kerran kuukaudessa, ei luultavasti tapahdu kovinkaan syvällistä oppimista.

Siksi monipuolinen pedagogiikka ja keskustelu tehostavat yksilön oppimista ja ne puolestaan tuottavat parempaa vaikuttavuutta kohti organisaation tavoitteita.