Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Vertaiscoachingilla nostetta opettajien osaamisen kehittämiseen

Kirjoittajat:

Maria Haukka

lehtori, HR ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2023

Osaamisen kehittämisen tapoja on monia. Korkeakouluissa yksi osaamisen kehittämisen tapa on rakentaa tiimejä, joissa suunnitellaan opintojaksoja yhdessä. Omien kokemusten ja ideoiden jakaminen mahdollistaa uuden luomisen. Samalla se luo hyvän pohjan luottamuksen rakentumiselle ja sosiaaliselle oppimiselle. Ehdotamme vertaiscoachaamisen nostamista yhdeksi osaamisen kehittämisen tavaksi.

Työkollega tukemassa ja innostamassa arjen tavoitteiden saavuttamisessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on jo useiden vuosien ajan antanut opettajille mahdollisuuden hankkia coaching-osaamista. Tietysti opettajilla on mahdollisuus hyödyntää uutta osaamistaan konkreettisessa opettajantyössä, mutta lisäksi opettajakunnalla on mahdollisuus hakeutua sellaisten tehtävien pariin, joissa käytännön valmentamista pystyy entistä runsaammin harjoittamaan.

Korkeakoulussamme on runsaasti valmentavia opettajia. Tämä on unohdettu resurssi, kun pohditaan erilaisia osaamisen kehittämisen malleja. Opettajien vertaisosaaminen olisi tehokas tapa vahvistaa osaamista tai luoda jotain uutta.

Coachaus koostuu läsnäolosta, toisen kuuntelusta ja hyvistä avoimista kysymyksistä. Kysymysten kautta coachattavaa oivallutetaan reflektoimaan itse itseään. Prosessi on hyvin henkilökohtainen. Coachattava asettaa itse itselleen omat tavoitteensa, sekä itse arvioi, miten tavoitteista päästään kohti konkretiaa.

Vertaiscoachaamisessa opettajakollegoiden olisi siis mahdollista aktiivisesti tukea toistensa kehittymistä ja tavoitteidensa saavuttamista. Olisi kuitenkin muistettava tehdä sitä suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Asiasta on sovittava kollegoiden kesken, aika on varattava kalenterista ja kunnioitettava tätä varattua aikaa. On myös edellytettävä, että tilanteessa kyetään luomaan avoin, kunnioittava ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka mahdollistaa keskinäisen tukemisen.

Vertaiscoachingin hyödyt

Vertaiscoachaaminen tarjoaa rauhan pysähtyä omien ajatusten äärelle toisen ihmisen kanssa, jotta uusien ajatusten ja ideoiden työstäminen voi alkaa. ”Vanha koira” voi oppia pois piintyneistä ajatusmalleistaan, kun vertainen osaa esittää ajatusta haastavia kysymyksiä. Myös itsetuntemus voi kasvaa ja itsestään voi löytää täysin uusia vahvuuksia.

Kokemusten ja tunteiden jakaminen toisten kanssa voi olla myös voimaannuttavaa. Se auttaa opettajien omaa pedagogista hyvinvointia, kun he saavat uusia näkökulmia omiin haasteisiin kollegoiden tukemana. Kysymysten avulla ongelmille on taipumus löytyä ratkaisu ja innostus omien tavoitteiden saavuttamiselle – sekä laajemmin omalle työlle – voi saada uusia ulottuvuuksia.

Lisäksi sivutuotteena opettajien oma coaching-osaaminen vahvistuu lisääntyneen harjoittelun myötä.

Vertaiscoachingin aaltovaikutus

Uskomme, että vertaiscoachingin hyödyt ulottuvat yksittäistä opettajaa laajemmalle. Tiimitasolla koko tiimin ilmapiiri voi muuttua, kun yhteistyön lisääntyessä psykologinen turvallisuus voimistuu ja työntekijöiden välinen yhteisöllisyys vahvistuu. Näin tiimissä voidaan uskaltaa lähteä tekemään entistä uudempia kokeiluja.

Asioilla on myös taipumus levitä. Vertaiscoachaamisen avulla pystytään jakamaan tietoa sekä innostamaan ja motivoimaan kollegoita. Tämä mahdollistaa palautteenantamisen kulttuurin kehittymisen ja rakentumisen, mikä puolestaan auttaa kehittämään koko organisaatiota.

Haaga-Helia haluaa olla osaava ja kokeileva. Mitä jos vahvistaisimme tätä vertaiscoachaamisella?

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia