Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Varmistatko, että ostettu koulutus näkyy liiketoiminnan tuloksessa?

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on taitolaji, ja siihen tulee paneutua. Muuten jää arvoitukseksi, oliko koulutuksesta mitään hyötyä vai tuliko tehtyä hukkainvestointi.

Kirjoittajat:

Anne Bondarèw

asiakkuuspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.11.2022

Koulutuksen vaikuttavuutta mittaamalla halutaan selvittää, oppivatko osallistujat ja kuinka opittu vaikuttaa liiketoimintaan. Tätä ei tule sotkea koulutuspalautteisiin, jotka mittaavat muun muassa kouluttajan ammattitaitoa ja koulutuksen järjestelyjen onnistumista.

Me Haaga-Heliassa kysymme vuosittain henkilöstöalan päättäjiltä, arvioivatko he koulutuksen vaikuttavuutta osana osaamisen kehittämistä. Viimeisimmässä kyselyssämme 43 prosenttia vastaajista sanoo mittavaansa vaikuttavuutta. Siis vain vajaa puolet.

Miksi näin? Eikö johdossa olla kiinnostuneita saavutetuista tuloksista? Onko syynä osaamisen puute vai resurssien puute?

Tutkimuksen muista mielenkiintoisista tuloksista ja koulutusten painopisteistä on luettavissa uunituoreesta raportista.

On harmillista, että osaamisen nykytilanteen ja koulutuksen vaikuttavuuden välille jää kuilu; seuranta ei organisaatioissa ulotu siihen asti, että mitattaisiin koulutusinvestoinnin tuottamaa tulosta.

Siksi kannattaa alkaa selvittää, miten ja milloin vaikuttavuutta voisi mitata.

Koulutuksen vaikuttavuus on monen tekijän summa

Koulutuksen vaikuttavuudessa on monta tekijää: koulutuksen ostaja, koulutuksen myyjä, koulutettava ja kouluttaja ‒ ja jokainen heistä vaikuttaa siihen, millainen lopputulos on.

Jos koulutuksen ostaja ei aseta tavoitetta oppimiselle, ei osaa hankkia oikeanlaista koulutusta tai kouluttaa eniten tarvitsevia, hukkainvestointi on lähellä.

Koulutuksen myyjä voi myydä vääränlaista koulutusta ja väärän määrän, jos nykyosaamista ei ole selvitetty. Koulutettava voi osallistua koulutukseen vähättelevästi (”hoh hoijaa, nämä on kuultu jo monta kertaa aiemmin”).

Kouluttaja voi tehdä virhearviointeja, jos hänellä ei ole riittävästi tietoa koulutuksen tavoitteista tai koulutettavien lähtötasosta. Tällöin sisältö ei vastaa todellisuutta.

Apua on tarjolla

Kun koulutuksen lähtökohtana on osaamisen nykytilan selvitys (esim. osaamiskartoitus) ja sen peilaaminen strategian vaatimuksiin, ollaan oikeilla jäljillä ja koulutuksen vaikuttavuutta päästään mittaamaan.

Haaga-Helia mittaa asiakasyritysten koulutuksen vaikuttavuutta. Jos osaamiskartoitukset vaikuttavuuden arvioinnin tukena kiinnostavat, Haaga-Helia voi olla avuksi myös niissä.

Kauttamme saa myynnin, markkinoinnin ja lähiesihenkilötyön johtamisen kartoitukset. Kartoitukset toteutetaan sähköisenä itsearviointina. Järjestämme aiheesta myös maksuttomia webinaareja muutaman kuukauden välein.

Anne Bondaréw
Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö
anne.bondarew@haaga-helia.fi
040 4887291