Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Valmentava ote johtamisessa

Voi, kuinka voimaannuttavia ovatkaan ne tilanteet valmennusten lopussa, jolloin osallistujat kertovat, mitä hyötyä he ovat saaneet uudesta toimintatavasta, kirjoittaa Heli Bergström.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 31.03.2021

Valmentava ote on tärkeä osa nykyaikaista toiminta- ja johtamistapaa. Sen avulla itseohjautuva toimintatapa vahvistuu ja henkilöstö motivoituu työssään. Ennen kaikkea sen avulla on mahdollista löytää piilossa olevia osaamisia, joiden valjastaminen arkeen tehostaa toimintaa organisaatiossa.

Valmennusohjelma yhdistyy strategiaan

Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coaching Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin. Toteutetuissa valmennusohjelmissa olemme tavoitteiksi yleensä määritelleet seuraavat:

  1. Luoda koko organisaatioon yksilöä kunnioittava ja yksilön arvon merkitystä korostava kulttuuri, joka tähtää yksilön itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymiseen,
  2. valmentaa esimiehiä, koordinaattoreita, projektipäälliköitä ja vastaavissa rooleissa toimivia henkilöitä ymmärtämään ja sisäistämään valmentavan otteen ja asenteen hyödyt omassa (johtamis)työssään sekä
  3. valmentaa heitä tukemaan alaistensa ja kollegojensa kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä.

Olemme yhdistäneet kehittymisohjelmiin yleensä organisaation strategian mukaisista tavoitteista muotoillut kunkin osallistujan henkilökohtaiset kehittämistehtävät. Näin olemme saaneet kuljetettua kunkin osallistujan henkilökohtaisia strategiaa toteuttavia tavoitteita yhdessä valmentavan otteen kehittymisen kanssa.

Strategiasta tulevat tavoitteet yhdistettyinä henkilökohtaisiin kehittymissuunnitelmiin palvelevat sekä organisaation strategisten tavoitteiden, että osallistujan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.

Kohti reflektoivaa johtamista

Kehittymisohjelman keskeisimmät opit ja hyödyt tulevat kehittymisohjelman valmentavaan johtamisotteeseen ja valmentavaan rooliin liittyvistä osioista. Osallistujat oppivat, mitä on uuden ajan johtajuus ja valmentava johtajuus sekä mitä valmentavat johtamiskeskustelut käytännössä tarkoittavat. Valmentavaa otetta syvennetään edelleen tiimin valmentamiseen ja johtamiseen.

Reflektointi on olennainen osa kehittymisohjelmaa. Sen merkitys näkyy valmentavan otteen omaksumisena, sisäistämisenä ja soveltamisena omaan rooliin ja työhön.

Kehittymisohjelmassa valmentavaa otetta sovelletaan omaan organisaatioon. Osallistujat pohtivat aitojen käytännön tapausten innoittamina, miten valmentava ote saadaan osaksi oman organisaation toimintakulttuuria. He miettivät miten valmentavaa toimintakulttuuria voidaan kehittää ja miten se voidaan kytkeä koko organisaation ja työyhteisön menestymiseen. Käytännössä tämä toteutuu kehittymisohjelman aikana harjoiteltujen valmentavien työkalujen ja menetelmien avulla.

Olen saanut olla toteuttamassa useita valmentavaa johtamista ja valmentavaa otetta kehittäviä ohjelmia erilaisissa organisaatioissa. Voi kuinka voimaannuttavia ovatkaan ne tilanteet valmennusten lopussa, jolloin osallistujat kertovat, mitä hyötyä he ovat saaneet uudesta toimintatavasta ja miten se on helpottanut heidän työtään! 

Heli Bergström on HR:n ja johtamisen lehtori Haaga-Heliassa ja toimi valmentajana Valmentava ote oppimisen johtamisessa -kehittymisohjelmassa, joka toteutettiin Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun ja BCI Business Coaching Instituten yhteistyönä vuonna 2020.

Kuva: www.shutterstock.com