Siirry sisältöön
Uudet tuulet kansalaisopiston rehtorin työssä

Kirjoittajat:

Julkaistu : 29.05.2019

Tavoite: auttaa kansalaisopistojen rehtoreita onnistumaan työssään ja kehittämään työtään. Siinä lähtökohta johtamisen kehittymisohjelmalle, jonka toteutin Kansalaisopistojen liitto ry:n (KoL) kanssa.

Kansalaisopistojen liiton roolina oli antaa tärkeää taustatietoa kansalaisopistomaailmasta. Kansalaisopiston rehtorin työssä menestymisessä keskeisiä edellytyksiä ovat kehitys- ja kokeilukulttuurimyönteisyys, ketteryys sekä nopea reagointi. Rehtorien työ kehittyy, kun uudet rehtorit astuvat kansalaisopistomaailmaan nykyisten rehtorien eläköityessä ja kun sivistyskunta tulee osaksi opistojen toimintaympäristöä. Tällöin tarvitaan johtajuuksien yhdistämistä, jotta olemassa olevaan johtajuuteen saadaan istutettua suuntaus jatkuvaan johtajuudessa kehittymiseen.

KoL:n mukaan rehtorin työtä piti kehittää erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtamisessa kansalaisopiston arjessa, pedagogisessa johtamisessa ja opiston johtamisessa uuden sivistyskunnan kontekstissa.

Kehittymisohjelman moduuleita oli yhteensä neljä, ja koko kehittymisohjelma tuotti osallistujille 12 opintopistettä. Moduulit olivat seuraavat:

  1. orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittyvä rehtorin työ
  2. henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen kansalaisopiston arjessa
  3. kansalaisopiston johtaminen ja asemointi suhteessa sivistyskuntaan sekä
  4. pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa.

Kehittymisohjelman moduulit sisälsivät ennakkotyöskentelyä erilaisten orientoivien tehtävien avulla, fyysisen tapaamisen, käytäntöön soveltavan tehtävän ja virtuaalisen ryhmätapaamisen. Fyysiset tapaamiset olivat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Koska kehittymisohjelmaan osallistuneet 30 rehtoria olivat eri puolilta Suomea, oli tärkeää vaihdella fyysisten tapaamisten paikkoja, jotta samojen osallistujien ei aina tarvinnut matkustaa pisintä matkaa.

Rehtoreiden teoreettinen raami vahvistui moduulien sisällöllisten teemojen mukaisesti. Näin he saivat valmiuksia tehdä erilaisia kokeiluja johtamistyön arjessa. Moduulien rinnalla kulkivat kokoavat kehittämistehtävät ja johtajuudessa kehittyminen. Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman toteuttamiseen ja kehittämistehtävään rehtorit saivat ohjausta sekä henkilökohtaisesti että virtuaalisten ryhmätapaamisten avulla.

Keskeinen osa kehittymisohjelmaa oli DiSC WOL (Work of Leaders) -johtajuusanalyysi, jota käytin johtajuuteen liittyvien kehittymistarpeiden tunnistamisessa ja kehittymissuunnitelman laatimisessa. Johtajuusanalyysin käytöstä oli selkeää hyötyä em. näkökulmasta, ja se jämäköitti osallistujien henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia ja niiden toteuttamista ohjelman aikana.

Osallistujat valitsivat kehittämistehtävänsä aiheen joko oman opistonsa tai oman kehittymisensä näkökulmasta. Aiheet vaihtelivat perehdytyssabloonan rakentamisesta strategioiden luomiseen ja semitieteelliseen johtamistutkimukseen. Viimeisessä tapaamisessa osallistujat esittelivät loistokkaita tuotoksiaan muun muassa asiakkaan palvelupolun luomisesta, sukupolvenvaihdoksen ennakoimisesta, kansalaisopiston näkyvyyssuunnitelmasta, skenaariopohjaisen strategian luomisesta, opiskelijalähtöisestä prosessista, uusista arvoista kansalaisopiston arjessa sekä esimiesten osaamistasoista ja vahvuuksista.

Kehittymisohjelman tuotoksena syntyi oman johtajuuden kehittymissuunnitelman lisäksi muitakin opiston arjessa tarpeellisia dokumentteja, kuten oman opiston riskianalyysi turvallisuusjohtamisen näkökulmasta sekä oman opiston palveluiden analyysi ja kehittämissuunnitelma. Rehtorit tekivät useita johtamiseen liittyviä kokeiluja arjessa ja raportoivat sekä reflektoivat niitä kehittymisohjelman aikana. Kehittymisohjelma osoitti, että myös kansalaisopistorintamalla tarvitaan systemaattista johtamiskoulutusta ja johtajuuteen liittyviä kehittymisohjelmia.

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on toteuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana useita johtamiskoulutuksia ja kehittymisohjelmia, joista tässä blogisarjassa esitellään kolme. Näiden esiteltyjen johtamiskoulutusten lisäksi olemme mukana monessa OPH:n ja OKM:n rahoittamissa hankkeissa, joissa johtaminen on korostetusti esillä. Tässä kolmannessa osassa keskitytään OPH:n rahoittamaan Uudet tuulet kansalaisopiston rehtorin työssä -kehittymisohjelmaan, joka on toteutettu yhteistyössä Kansalaisopistojen liitto ry:n kanssa lukuvuonna 2018-2019.

Tekstin kirjoittaja on Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Heli Bergström (TkT, KM, MBA, AmO, kansainvälisesti sertifioitu yksilöiden ja ryhmien coach). Hän vastasi tekstissä kuvatun kehittymisohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta.