Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Mitä opin innovaatioyksikön johtamisesta?

Yksi johtajan tärkeimmistä kyvyistä on kiteyttää merkityksellinen yhteinen päämäärä sekä motivoida tiimi saavuttamaan se, kirjoittaa Hannele Mennala.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 15.11.2021

Työn merkityksellisyys ei saa olla vain lupaus verkkosivuilla, vaikuttavia kalvoja ja päälle liimattua teatteria. Aito kokemus työn tärkeydestä kumpuaa arjessa siitä, että työntekijät ovat motivoituneet roolistaan innostavan kokonaistavoitteen saavuttamisessa, ymmärtävät miksi työtä tehdään, mitä tavoitellaan ja mitkä ovat tärkeimmät siihen vaikuttavat asiat. Kun ihmiset sitoutuvat yhdessä inspiroivaan ja merkitykselliseen tavoitteeseen syntyy usein myös tulosta.

Starbucksin entinen toimitusjohtaja Howard Schultz tiivisti osuvasti:

When you’re surrounded by people who share a passionate commitment around a common purpose, anything is possible.

Uuden edessä StartUp Schoolissa

Tuhannet ihmiset ovat saaneet StartUp Schoolin yrityshautomosta ja innovaatioympäristöstä uusia näkökulmia sekä tukea yrittäjyyteen sen noin 10 vuoden olemassaolon aikana. StartUp School on tarjonnut myös ammatilliseksi opettajaksi opiskeleville harjoittelupaikan testata uusia opetuskonsepteja käytännössä. Lukuisissa tutkimusprojekteissa on opittu uutta isoissa verkostoissa vuorovaikuttaen.

Kun johdin StartUp Schoolin verkostoa, olimme usein uuden edessä, valmiita vastauksia ei ollut. Neljän vuoden aikana luotiin uusia koulutuskokonaisuuksia, opintoja, tutkimushankkeita ja julkaisuja. Ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi merkittävästi, maailmanlaajuinen koulutusvienti sekä kaupallinen yhteistyö yritysten kanssa käynnistettiin. Työntekijöitä palkattiin lisää.

Rohkeutta voi oppia

Ketterän innovaatioyksikön vauhdikas kasvumatka osana isoa julkista organisaatiota alleviivasi omat keskeisimmät käytännön opit esimiestyöstä. Ensinnäkin on kriittisen tärkeää panostaa paljon rekrytoitiin, jotta tiimin kulttuuriin sopivat, kasvuhaluiset ja kehitysorientoituneet ammattilaiset saadaan tiimiin. Osaajia on työmarkkinoilla paljon, mutta usein yhteistyökyky ja asenne ratkaisevat tuloksellisuuden. Esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on luoda tiimiin psykologinen turvallisuus, jossa yhdessä kasvatetaan rohkeutta tavoitella tähtiä. Päämäärä on rohkaista tiimiä niin, että kunkin ainutlaatuista osaamista hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Matkalla on tärkeä säilyttää jatkuvan oppimisen asenne ja iloita edistymisestä. Tekemällä ketteriä käytännön kokeiluja opitaan jatkuvasti uutta ja poisopitaan vanhoista ei-toimivista malleista. Uudet innovatiiviset kokeilut ja epäonnistumiset ovat tärkeä osa kehitystyötä. On tärkeää hyödyntää tiimin kollektiivista osaamista, sillä eteen tulevia viheliäisiä haasteita ei kukaan pysty ratkaisemaan yksin parhaalla mahdollisella tavalla. Rohkeus ei ole kokemukseni mukaan sisäsyntyistä. Rohkeutta voidaan oppia yhdessä tekemällä, kokeilemalla, kannustamalla, avoimilla rehellisillä ja rakentavilla keskusteluilla sekä suurella sydämellä.

Vaikuttava johtaja saa esille työntekijöiden potentiaalin

Aiemmin johtajuuden kehittäminen nähtiin tietopääoman kehittämisenä, sen kasvattamisena ja jakamisena, mutta tulevaisuuden johtaja valmentaa ja kannustaa tiimiä, kiteyttää London Business Schoolin professori Julian Birkinshaw. Vaikuttava esimies onkin kuin timanttien hioja. Jokaisessa ihmisessä on valtavasti voimavaroja. Lähiesimiestyön tavoitteena on valmentaen saada esille kunkin henkilökohtaiset vahvuudet ja auttaa niiden edelleen kehittämisessä. Tuloksellinen esimies arvostaa työntekijöitä ainutlaatuisina yksilöinä, eikä edellytä yhteen valmiiseen muottiin sopeutumista menestyäkseen. Vaikuttavan esimiehen valta ei synny koskaan kontrolloimalla ja mikromanageeraamalla, vaan rohkaisemalla levittämään siivet.

Vaikuttava esimies ymmärtää, että erilaiset näkökulmat ovat edellytys, jotta voidaan ratkoa haastavia ongelmia. Lukuisien tutkimusten mukaan monimuotoinen tiimi voi tarjota suurta lisäarvoa organisaatioihin. Demografisten eroavaisuuksien lisäksi eri arvot, näkökulmat ja kokemukset ovat tärkeitä. Monimuotoisuus edistää innovaatiokyvykkyyttä sekä työyhteisön kykyä vaihtaa näkökulmia ja punnita omien päätösten tulevaisuuden vaikutuksia muuhun organisaatioon ja verkostoihin nähden.

Vaikuttava johtaja on rohkea, aito ja empaattinen

Houstonin yliopiston professori ja tietokirjailija Brené Brown on tutkinut pari vuosikymmentä rohkeutta, haavoittuvuutta, häpeää ja empaattisuutta johtamiseen liittyen. Slushissakin puhunut Brown (2018) painottaa psykologisen turvallisuuden luomista tiimiin ja johtajan aitoutta ihmisenä. Brownin mukaan vaikuttava johtajuus on pelon ja epävarmuuden kokemusta ja kykyä jatkaa silti eteenpäin sinnikkäästi. Suomalaisittain tuttua sisua ja resilienssiä. Brown haastatteli 150:tä johtajaa ympäri maailmaa ja kiteytti sen perusteella, että johtajuuden tulevaisuus on rohkeus.

Kirjallisuus:

  • Birkinshaw, J. 2021. Managing Company of the future – opintojakso. London Business School.
  • Brown, B. 2018. Dare to Lead. Brave work. Tough conversations, whole hearts. Random House.
  • De Smet,A., Dowling, B., Mugayar-Baldocchi, M. & Schaninger, B. (2021). ‘Great Attrition’ or ‘Great Attraction’? The choice is yours. McKinsey Report, 9/2021.
  • Hewlett, S., Marshall, M., & Sherbin, L. 2013. How diversity can drive innovation. Harvard Business Review.
  • Mennala, H. 2021. Monimuotoinen työyhteisö tuottaa tulosta. E-Signals.