Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Innolla kohti uutta!

Haaga-Helian hallituksessa henkilökuntaa edustaa Minna-Maari Harmaala. Hänen tavoitteenaan on luoda aitoa vuoropuhelua sekä tavoittaa henkilökunnan ajatukset ja tunnelmat.

Kirjoittajat:

Minna-Maari Harmaala

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.10.2021

Kukapa meistä ei olisi joskus miettinyt miltä tuntuisi aloittaa uusi työ! Itse ainakin kuvittelisin tunteeseen sopivasti perhosia mahanpohjassa sekä samalla roimasti uteliaisuutta, kiinnostusta ja nöyryyttä uuden oppimista kohtaan.

Haaga-Heliassa on valittu henkilökunnan keskuudesta jäsen hallitukseen jo noin kymmenen vuoden ajan. Tänä vuonna minä sain suuren kunnian tulla valituksi ja pääsen nyt aloittamaan uuden työn oman työni sisällä; aivan mahtavaa!

Hallituksen rooliin ja työskentelyyn perehdyin Kauppakamarin HHJ-kurssilla. Kurssi antoi paitsi konkreettiset ja selkeät tiedolliset eväät myös erinomaisia pohdintoja, keskusteluja ja harjoitteita käytännön tilanteita varten.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua. Hallituksen jäsenenä valitulla henkilöstön edustajalla on samat vastuut ja velvollisuudet kuin muillakin hallituksen jäsenillä.

Näen suurena haasteena ja mahdollisuutena odotusten ristiriidan, joka liittyy siihen, mitä minua äänestäneet ja muutkin henkilöstön jäsenet odottavat minun voivan tehdä ja miten vaikuttaa, sekä siihen, miten tosiasiassa hallituksen jäsenenä voin lain puitteissa toimia.

Tärkein roolini on tuoda henkilökunnan ääntä ja näkemystä hallituksen päätöksentekoon. Tavoite on, että henkilökunnan keskeiset ajatukset ja tunnelmat näkökohdista, jotka vaikuttavat Haaga-Helian arvonluontikykyyn, tulevat rehdisti kuulluiksi. Keskeinen päämäärä onkin luoda jokin tapa, jolla pääsisin mahdollisimman hyvin kartalle siitä, mikä meillä on kulloinkin fiilis ja mitkä asiat mietityttävät.

Toinen keskeinen pyrkimykseni on päästä kohti entistä avoimempaa tiedottamista ja vuoropuhelua. Hallituksen työskentelyyn toki liittyy paljon myös salassa pidettävää tietoa, mikä rajoittaa läpinäkyvyyden toteutumista. On kuitenkin paljon asioita, mistä voi kertoa ja mitä voi jakaa. Henkilökunnalle voi olla kiinnostavaa kuulla vaikkapa keskustelussa käytyjä argumentteja tai uusia näkökulmia.

Toivon, että avoimuuden ja läpinäkyvyyden kautta oma roolini henkilöstön edustajana hallituksessa sitoo yrityksen henkilöstöä entistä lähemmäksi päätöksentekoa ja luo osaltaan luottamusta henkilöstön, johdon ja hallituksen välille. Meillä kaikilla on selkeä yhteinen tavoite – hyvinvoiva ja menestyvä Haaga-Helia.