Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
HR-strategian koulutus toi lisäpotkua uralle

Tuomas Leikkonen haki Haaga-Helian HR-koulutuksesta lisäpotkua HR-strategian rakentamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Koulutuksesta syntyikin oman alan vertaisryhmä, jossa ratkottiin haasteita yhdessä.

Julkaistu : 08.09.2020

Helsingin yliopiston kansainvälisenä henkilöstöasiantuntijana toimiva Tuomas Leikkonen osallistui Haaga-Helian puolen vuoden mittaiseen Strategiasta käytäntöön -HR-koulutukseen. Uudet työkalut ja vertaistuki toivat omaan työhön määrätietoisuutta ja rohkeutta.

– Olen taustakoulutukseltani valtiotieteiden maisteri ja työskennellyt HR:n parissa jo yli kymmenen vuotta. Oppimisenhaluisena ihmisenä halusin syventää omaa HR-osaamistani entisestään ja hakea lisää teoriatietoa ja vahvistusta oman tekemisen taustalle.

– Lähdin etsimään kattavaa henkilöstöhallinnon koulutusta, joka nostaisi omaa osaamistani uudelle tasolle ja toisaalta meritoisi jo kertynyttä tietopääomaa. Haaga-Helialta löytyikin täydellinen puolen vuoden valmennusohjelma, joka oli varsinainen läpileikkaus henkilöstöhallintoon läpi koko työsuhteen elinkaaren, Leikkonen kertoo.

HR osana laajempaa kokonaisuutta

Puolen vuoden mittainen koulutusohjelma koostuu yhdestätoista lähijaksosta ja siinä rinnalla koostettavasta kehitystehtävästä. Teemat käsittelevät henkilöstöhallinnon koko kirjoa henkilöstöstrategiasta osaamisen johtamiseen, kulttuuriin ja arvoihin.

– Halusin nähdä HR-työn osana laajempaa kokonaisuutta. HR-strategiat saattavat olla joskus aika yleismaailmallisia, jolloin niiden yhteys koko organisaation strategiaan on aika häilyvä. Halusin laajentaa omaa työkalupakkiani ja saada lisää vahvistusta omalle osaamiselleni. Miten muut tätä työtä tekevät ja mitä tuloksia systemaattisella kehitystyöllä voisi saada aikaan?

Koulutuksissa peilataan usein tiiviisti käytännön työelämään. Ryhmään rakentuukin usein heti alusta lähtien luottamuksen kulttuuri, jossa ihmiset jakavat avoimesti kokemuksia ja käytänteitä. Lisäksi käytännön esimerkit eri aloilta auttavat reflektoimaan omia kokemuksia. Vaikka organisaatiot ovat erilaisia, HR:n perus lainalaisuudet pätevät kaikkialla.

– Koulutuksen aikana itselle tutut asiat saivat vahvistusta ja opin myös todella paljon uutta. Hyvä kouluttaja osaa sanoittaa työtä ja tilanteita, joita kaikki pystyvät peilaamaan omaan kokemustaustaansa nähden. Oli todella rikastuttavaa keskustella niin eritaustaisten ihmisten kanssa – mukana oli niin suurien organisaatioiden HR-osaajia, kuin pienten yritysten taloushallinnon ihmisiä, jotka hoitivat HR-asioita muun työn ohessa, Leikkonen kuvailee.

Teoriasta käytäntöön

Henkilöstöhallinnon teemat koetaan helposti abstrakteiksi ja pehmeistä arvoista puhuttaessa on hyvä saada vankka teoriapohja oman työn tueksi.

Esimerkiksi Vroomin odotusarvoteoria tai Locken ja Lathamin päämääräteoriat sanoittavat ihmisten erilaisia motivaatiotekijöitä ja odotuksia. Erilaisuuden ymmärtämisestä on hyötyä koko organisaatiolle, kun työskennellään aikataulupaineen alla alati vaihtuvissa tiimeissä.

– Käsitellyistä teemoista esimerkiksi työmotivaatio ja arvojohtaminen ovat itselle tärkeitä – niissä voidaan mennä helposti pieleen, vaikka yritetään hyvää. Ihmiset pitää pystyä kohtaamaan kaikkine tunteineen ja toiveineen, mikä tekeekin tästä työstä niin mielenkiintoista.

– Parasta oli kuitenkin kulttuurin johtamisen eväät: olin tehnyt jo pitkään systemaattista työtä kulttuurin muutoksen parissa ja perehtynyt teemaan syvällisesti. Kulttuuri syntyy, johdit sitä tai et. Nopeasti muuttuva maailma saattaa edellyttää organisaatiolta nopeitakin muutoksia, joten lisätyökalut tulivat tarpeeseen, Leikkonen kuvailee.

Leikkonen muistuttaakin, että omasta ammatillisesta kehittymisestä kannattaa pitää huolta. Yksilöiden inspiraatio heijastuu usein koko työyhteisöön ja uudet ideat pääsevät paremmin käytäntöön, kun koko organisaatio on kehitysmyönteinen.

– Näin jälkikäteen voi vain todeta, että onneksi osallistuin. Sain paljon uutta ajateltavaa ja suoria työkaluja omaan arkeeni. Oma oppiminen on jokaisen omalla vastuulla ja siihen kannattaa panostaa. Tästä on hyvä jatkaa!

Etsitkö HR-koulutusta?

Seuraava Strategiasta käytäntöön -HR-koulutus alkaa 22.10.2020. Puolen vuoden koulutusohjelma sisältää 11 valmennusosiota ja kehitystehtävän. Lue lisää täältä.