Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Minustako digiguru?

Gartner on ennustanut, että tulevaisuudessa valtaosa ohjelmistokehityksestä tulee olemaan kansalaiskehittäjien tekemiä. IT tulee edelleen tekemään suuremmat järjestelmähankkeet, mutta usein hyvinkin yksinkertainen toteutus voi vastata työntekijöiden tarpeeseen ja sellaisiin tulemme tarvitsemaan kansalaiskehittäjiä.

Julkaistu : 17.12.2021

Työelämä muuttuu hurjaa tahtia ja elämme aikaa, jossa asiakkaat vaativat jatkuvasti nopeampaa ja kattavampaa palvelua. Myös yritysten työntekijöiden tarpeet ovat muuttuneet aikaisemmasta ja halu tehdä merkityksellistä työtä korostuu yhä useammalla. Kansalaiskehittäminen, eli teknologisen kehittämisen demokratisointi voi auttaa yritystä vastaamaan tähän haasteeseen.

Kansalaiskehittämisellä tarkoitetaan sitä, kun IT:n ulkopuolella työskentelevä henkilö käyttää erilaisia digitaalisia teknologioita oman työnsä tai vaikka tiiminsä työn kehittämiseen. Jokaisessa yrityksessä on “excel-guruja”, jotka Excelin makroja, pivot-taulukoita tai Power Querya käyttäen ovat luoneet työkaluja, jotka tarjoavat käyttäjilleen uutta tietoa tai automatisoivat toistuvia rutiinitehtäviä. He ovat kansalaiskehittäjien kantaisiä ja -äitejä.

Digitaalinen murros on tuonut mukanaan suuren määrän erilaisia no-code/low-code alustoja, jotka monissa yrityksissä on jo osa kansalaiskehittäjien työkalupakkia. Niiden avulla heidän on mahdollista luoda automatisoituja työnkulkuja, raportteja tai vaikka omiin tai asiakkaiden tarpeisiin vastaavia sovelluksia.

Perusideana on paikata liiketoimintasovellusten väleihin jääviä puutteita ketterästi ilman turhia välikäsiä. Kun toteutuksen tekee henkilö, jolla on paras ymmärrys tarpeista, hän pystyy nopealla aikataululla kehittämään juuri sellaisen työkalun, joka hyödyttää yritystä ja antaa työntekijöille mahdollisuuden keskittyä luovuutta vaativiin tehtäviin.

Kansalaiskehittäjät ratkaisevat ongelmia, joita IT ei ehdi

Jos kaikki tehtävä kehitys jää IT:n harteille, kasvaa sen työjono jatkuvasti ja vain kannattavimmat ideat pystytään toteuttamaan. Sanotaanhan, että pienistä puroista kasvaa iso joki ja tämä pitää paikkansa myös kansalaiskehittämisen tuoman ajansäästön kohdalla. Kun pystytään esimerkiksi ohjelmistorobotin avulla tehostamaan prosessia (Robotic Process Automation) useasta kohdasta vaikkakin vähän, voi säästetty työaika olla yllättävän suuri ja manuaalisen työn väheneminen voi mahdollistaa keskittymisen merkityksellisempään työhön.

Gartner (2019) onkin ennustanut, että tulevaisuudessa valtaosa ohjelmistokehityksestä tulee olemaan kansalaiskehittäjien tekemiä. IT tulee edelleen tekemään suuremmat järjestelmähankkeet, mutta usein hyvinkin yksinkertainen toteutus voi vastata työntekijöiden tarpeeseen ja sellaisiin tulemme tarvitsemaan kansalaiskehittäjiä.

Miksi et ehkä ole kuullut termiä kansalaiskehittäjä aikaisemmin tai miksi yrityksessäsi ei tehdä ohjelmistokehitystä IT:n ulkopuolella? Tämä johtuu siitä, että kansalaiskehittäminen vaatii yritykseltä aktiivista otetta ja pitkäjänteistä toimintaa. Työkalut ovat jo saatavilla ja myös olemassa jo vähänkin suuremmissa yrityksissä.

Usein käy kuitenkin niin, ettei työn tuloksia tuoda yrityksessä riittävästi esille, vaan niiden hyödyt jäävät pienen tiimin sisään. Näin kansalaiskehittäminen jää yrityksen johdon näköpiirin ulkopuolelle. Kansalaiskehittäminen vaatii organisaatiolta myös oikeanlaista kulttuuria, jotta siellä työskenteleviä ihmisiä kannustetaan työn kehittämiseen ja heille myös allokoidaan aikaa tähän toimintaan.

Tunnista roolisi kansalaiskehityksessä

Työnsä Kehittäjät -verkkosivusto on osa Hanna-Mari Itäkylän opinnäytetyötä, joka on tehty osana Haaga-Helian TT TOY-hanketta. Työssä pyritään löytämään keinoja kansalaiskehittämisen mahdollistamiseksi organisaatioissa. Sivustolla on yrityksen johdolle ja muille päättävissä rooleissa työskenteleville tietoa siitä, mitkä asiat ihmisten työntekijäkokemukseen kansalaiskehittäjyyden näkökulmasta vaikuttavat. Sivusto sisältää myös ohjeita heille, jotka haluaisivat aloittaa oman tai tiiminsä työn kehittämisen esimerkiksi opinnäytetyössä esiinnostettujen työkalujen avulla.

Jos haluat kansalaiskehittäjäksi tai kenties olet jo sellainen ja kaipaat keskustelua samanhenkisten ihmisten kanssa, tule rakentamaan kansalaiskehittäjien omaa foorumia liittymällä LinkedIn:ssa ryhmään Kansalaiskehittäminen ja innovaatio. Vertaistukea ja ideoita kansalaiskehittäjille.

Voisiko sinusta siis tulla kansalaiskehittäjä? Testaa potentiaalisi!

Hanna-Mari Itäkylän opinnäytetyö, Empowering Citizen Development. Haaga-Helia, 2021.