Pro
Siirry sisältöön
Tietoa eSignals Prosta

eSignals Prossa julkaistaan tutkimus- ja asiantuntija-artikkeleita. Artikkelit on suunnattu ammattiyhteisölle, joka soveltaa tietoa käytännön työssään. Artikkelit esittelevät tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kokemuksia koulutuskentältä. Keskitymme Haaga-Helian tutkimus- ja osaamisalueisiin:

 • myynnin kehittäminen ja digitalisaatio
 • vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
 • yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
 • palveluliiketoiminnnan kehittäminen ja muotoilu

Artikkelit perustuvat tekijän asiantuntijuuteen ja Haaga-Heliassa tehtyyn työhön. Artikkelit tuottavat uutta tietoa, jota ei sellaisessa muodossaan ole aikaisemmin julkaistu. eSignals Prossa julkaistaan vain käsikirjoituksia, joita ei ole aiemmin julkaistu tai lähetetty arvioitavaksi tai julkaistavaksi toiseen julkaisuun. Kirjoittaja vastaa siitä, että tämä kriteeri täyttyy. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen, eikä niitä vertaisarvioida.

Tutkimusartikkelissa suositellaan käytettävän IMRD-rakennetta (johdanto, metodit, tulokset, pohdinta). Julkaistavissa tutkimusartikkeleissa tulee pääsääntöisesti olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto. Tutkimuksellisuus on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tietopohjan.

Asiantuntija-artikkelit voivat olla myös esimerkiksi katsauksia oman alan kehitykseen.

Asiantuntija-artikkeleissa on suositeltavaa käyttää lähdeviitteitä. Lähteet voivat taustoittaa artikkelissa esitettyjä asioita ja toimia kirjoittajan keskustelukumppanina. Niiden rooli on siis hiukan erilainen kuin tutkimusartikkelissa.

Artikkelien julkaisutyyppi on D1 (OKM:n julkaisutyypit). eSignals Prossa ei julkaista konferenssiesitelmien abstrakteja, laajennettuja abstrakteja (extended abstract), PowerPoint-esityksiä, PDF-tiedostoja, podcasteja eikä videoita.

Kirjoittajia voi olla yksi tai useampi, ja kirjoittajia voi olla myös Haaga-Helian ulkopuolisista organisaatioista. Kirjoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet kaikkiin käyttämiinsä aineistoihin.

Julkaisuprosessi

 • Kirjoittaja lähettää julkaisuehdotuksen osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi
 • eSignals Pron toimituskunta kommentoi julkaisuehdotusta seuraavista näkökulmista:
  • sisällön soveltuvuus eSignalsProhon
  • sisällön laatu
  • viestinnällinen laatu.
 • Kun julkaisuehdotus on saanut tomituskunnalta julkaisuluvan, kirjoittaja ja eSignals Pron toimitus toimittavat tekstin yhteistyössä kirjoittajan tai kirjoittajien kanssa julkaisuvalmiiksi. Toimitustyössä muokataan tarvittaessa muun muassa tekstin kieliasua, rakennetta, otsikointia sekä mahdollisia kuvia, kuvioita ja taulukoita. Toimitukseen on hyvä varata 1-2 viikkoa.
 • Ennen julkaisua laaditaan julkaisusopimus Haaga-Helian ulkopuolisten kirjoittajien kanssa.
 • Teksti julkaistaan eSignals Prossa.
 • Kirjoittaja tallentaa julkaisun tiedot JUSTUS-järjestelmään, josta ne siirtyvät opetusministeriön tiedonkeruuseen.

Toimituskunta

 • Eemeli Anttila, tietoasiantuntija
 • Anna Hermiö, viestinnän asiantuntija
 • Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö
 • Satu Koivisto, tutkimuspalvelujohtaja
 • Irma Kunnari, tutkimusaluejohtaja
 • Jari Laukia, johtaja, AOKK
 • Kristiina Marttinen, videotuotannon asiantuntija
 • Ari Nevalainen, viestintäpäällikkö, päätoimittaja
 • Antti Nyqvist, tietopalveluassistentti
 • Eeva Puhakainen, lehtori
 • Anu Sipilä, asiantuntija (tutkimuspalvelut)
 • Marianne Wegmüller, viestinnän asiantuntija