Pro
Siirry sisältöön
Kirjoittajan ohjeet
 • Artikkelin suositeltava pituus 2000-4000 sanaa.
 • Otsikkotasoja enintään kaksi (pääotsikko ja 2 tasoa väliotsikoita).
 • Ohjeet viittauksiin ja lähdemerkintöihin 
 • Taulukot lähetetään Excel-tiedostona ja kuviot Word-tiedostona. Kuvioiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Taulukoita ja kuvioita muokataan tarvittaessa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Kuvien, taulukoiden ja kuvioiden käyttämiseen pitää kirjoittajalla olla kirjallinen julkaisulupa alkuperäiseltä tekijältä.
 • Kuvaan, kuvioon tai taulukkoon tulee saavutettavuusdirektiivin mukaisesti lisätä vaihtoehtoinen-teksti (alt-teksti), joka kertoo kuvan sisällön informaationlukulaitetta käyttävälle henkilölle. Liitä vaihtoehtoinen teksti kuvan, kuvion tai taulukon alapuolelle.
 • Ks. lisätietoja eSignalsPron kuvauksesta.

Julkaisukriteerit

eSignals Prossa julkaistut artikkelit kerryttävät ammattikorkeakoulun julkaisupisteitä, ja ne ilmoitetaan vuosittain opetusministeriölle julkaisutiedonkeruussa. eSignals Prossa julkaistun artikkelin voi ilmoittaa tiedonkeruuseen, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

 • Julkaisu on eSignals Pron toimituskunnan hyväksymä.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
 • Julkaisun tekijällä on työsuhde julkaisevaan organisaatioon.
 • Julkaisulla on yhteys kirjoittajan työhön, ja julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.
 • Julkaisun tarjoaa uutta tietoa. Uusi tieto voi tarkoittaa tutkimukseen perustuvan uuden tiedon lisäksi myös asiantuntijuuteen pohjaavaa uutta ideaa, näkökulmaa, havaintoa, päätelmää tms.
 • Julkaisukriteerit perustuvat opetusministeriön ohjeisiin.

Julkaisuehdotukset arvioidaan seuraavien kysymysten perusteella:

 1. Näkyykö julkaisussa Haaga-Heliassa tehty työ? (OKM:n vaatimuksiin kuuluu, että julkaisussa esitetyt tulokset ovat syntyneet organisaatiossa tehdyssä työssä.)
 2. Näkyykö julkaisussa kirjoittajan asiantuntemus?
 3. Tuottaako julkaisu uutta tietoa, uutta näkökulmaa?
 4. Sisältääkö julkaisu riittävästi kirjoittajan omaa pohdintaa vai nojautuuko se liikaa lähdeaineistoon?
 5. Onko argumentointi vakuuttavaa?
 6. Onko pääviesti selvä?
 7. Onko julkaisun aihe ja rajaus perusteltu?
 8. Onko julkaisun rakenne johdonmukainen?
 9. Vastaako kokonaisuus otsikon ja aloituksen asettamiin odotuksiin?
 10. Onko lähdeaineisto relevanttia ja luotettavaa?

Ota yhteyttä

Anna palautetta, ehdota julkaisua tai teemaa: julkaisut@haaga-helia.fi.

Lähetä julkaisuehdotus arviointia varten osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi.