Pro
Siirry sisältöön
Kirjoittajan ohjeet
 • Artikkelin suositeltava pituus 2000-4000 sanaa.
 • Otsikkotasoja enintään kaksi (pääotsikko ja 2 tasoa väliotsikoita).
 • Ohjeet viittauksiin ja lähdemerkintöihin 
 • Taulukot lähetetään Excel-tiedostona ja kuviot Word-tiedostona. Kuvioiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Taulukoita ja kuvioita muokataan tarvittaessa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Kuvien, taulukoiden ja kuvioiden käyttämiseen pitää kirjoittajalla olla kirjallinen julkaisulupa alkuperäiseltä tekijältä.
 • Kuvaan, kuvioon tai taulukkoon tulee saavutettavuusdirektiivin mukaisesti lisätä vaihtoehtoinen-teksti (alt-teksti), joka kertoo kuvan sisällön informaationlukulaitetta käyttävälle henkilölle. Liitä vaihtoehtoinen teksti kuvan, kuvion tai taulukon alapuolelle.
 • Ks. lisätietoja eSignalsPron kuvauksesta.

Julkaisukriteerit

eSignals Prossa julkaistut artikkelit kerryttävät ammattikorkeakoulun julkaisupisteitä, ja ne ilmoitetaan vuosittain opetusministeriölle julkaisutiedonkeruussa. eSignals Prossa julkaistun artikkelin voi ilmoittaa tiedonkeruuseen, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

 • Julkaisu on eSignals Pron toimituskunnan hyväksymä.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
 • Julkaisun tekijällä on työsuhde julkaisevaan organisaatioon.
 • Julkaisulla on yhteys kirjoittajan työhön, ja julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.
 • Julkaisun tarjoaa uutta tietoa. Uusi tieto voi tarkoittaa tutkimukseen perustuvan uuden tiedon lisäksi myös asiantuntijuuteen pohjaavaa uutta ideaa, näkökulmaa, havaintoa, päätelmää tms.
 • Julkaisukriteerit perustuvat opetusministeriön ohjeisiin.

Ota yhteyttä

Anna palautetta, ehdota julkaisua tai teemaa: julkaisut@haaga-helia.fi.

Lähetä julkaisuehdotus arviointia varten osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi tai anna.hermio@haaga-helia.fi.