Pro
Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen

Universaali oppimisalusta mahdollistaa opetuksen ilman rajoja

Universaalin oppimisalustan ideana on toiminnan yksinkertaistaminen siten, että samaa asiaa ei tarvitse tehdä kahta kertaa.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 24.09.2020

Idea universaalista toiminnan kehittämisestä saa alkunsa

Vireillä oleva 3AMK-yhteistyö on luonut uusia mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen opiskelijoille Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa. Käytännössä tämä on merkinnyt opintomahdollisuuksien monipuolistumista ja liikkuvuuden mahdollistamista, koska suoritettavien opintojen suorituspaikalla ei ole enää niin suurta merkitystä. Tämän yhteistyön avulla 3AMK-toimintamalli tarjoaa opiskelijoille universaalit opiskelumahdollisuudet niissä ammattikorkeakouluissa, jotka ovat mukana yhteistyössä. Esimerkiksi kesällä 2017 eri ammattikorkeakoulujen toiminnan yhdisti Lapinjärven kunnan kanssa yhteistyössä toteutettu Digital Wellbeing Sprint -projekti.

3AMK-toimintaa kehittämässä mukana olleena digitalouden lehtorina yhteistyö herätti myös kysymyksiä ja kehittämisideoita, joita lähdettiin käytännössä ratkaisemaan prosesseja ja toimintaa kehittämällä. Kerättyjen kokemusten perusteella yhteisten kurssien toteuttamisen ja järjestämisen kehittämistarpeet liittyivät tietojärjestelmiin ja tiedon kulkuun. Jokaisella koululla on omat tapansa toimia ja omat tietojärjestelmäpalvelunsa, joita opetuksessa käytetään. Tässä on nähtävissä pullonkaula, joka aiheuttaa yhteisen opetuksen järjestämisessä tuotannollisia haasteita ja hitautta, etenkin oppimisalustojen hyödyntämisen suhteen.

Koska järjestimme opetuksen tiiminä, kohtasimme useita haasteita, jotka koskivat opetuksen järjestämistä, tehtävien tekemistä, arvioimista, viestintää ja muita opetukseen liittyviä käytäntöjä. Tilanne oli uusi ja vakiintuneita toimintatapoja ei ollut. Tämä antoi mahdollisuuden ajatella asioita vapaasti ja tilaisuuden miettiä mallia, jonka avulla ongelmat voitaisiin ratkaista loogisesti, yksinkertaisesti, joustavasti ja edullisesti. Pääkysymyksenä toiminnan kehittämisessä oli ratkaista, miten eri organisaatioista tuleva henkilökunta ja opiskelijat voisivat toimia keskenään siten, että heitä koskevat organisaatiorajoitteet olisivat minimissä. Tämä on tavoittelemisen arvoinen asia etenkin silloin, kun järjestetään yhteistä toimintaa kuten oppilaitosten välistä opintosisältöä.

Universaalista toimintamallista syntyy universaali alusta

Yhteistyön edetessä syntyi ajatus universaalista alustasta, jonka avulla toteutuksia voitaisiin markkinoida opiskelijoille ja yhteistyökumppanille. Alustaa voitaisiin samalla käyttää myös opetuksessa ja viestinnässä. Toteutetun universaalin toimintamallin avulla oppilaitokset voisivat julkaista yhteistoteutuksia, jakaa niitä eteenpäin ja liittää omia opiskelijoitaan kursseille riippumatta siitä, missä he ovat tai mihin organisaatioon he kuuluvat.

Vuonna 2017 universaalista alustapalvelusta toteutettiin prototyyppi, jota kokeiltiin 3AMK-toiminnassa. Kokeilun kautta kerättiin ensimmäisiä kokemuksia siitä, miten alusta toimisi loogisella tasolla. Loppuvuodesta 2017 syntyi varsinainen tuotantokäyttöön suunniteltu versio, Digital University, jonka avulla toteutetaan muun muassa Digital Wellbeing Sprint 2018.

Universaalin digitaalisen alustapalvelun tavoitteena on luoda tilanne, jossa henkilökunta ja opiskelijat kokevat toimivansa yhdessä, vaikka tulevatkin eri oppilaitoksista. Universaalin ja digitaalisen toiminta-ajatuksen mahdollistamalla alustalla töiden tekeminen yhdessä on mahdollista ilman, että organisaatioiden tietojärjestelmien rajoitukset tulevat vastaan. Opettajilla on alustalla oma yksityinen tai yhteiskäytössä oleva työtila opetuksen järjestämistä varten, ja opiskelijat pääsevät tutustumaan sisältöihin ja suorittamaan opintoja riippumatta siitä, missä korkeakoulussa he ovat kirjoilla. Käytännössä alusta on suunniteltu siten, että opiskelija rekisteröityy alustalle ja syöttää siihen tietojensa lisäksi kampanjakoodin, joka on tunnus opiskelijan oikeudesta käyttää alustaa ja liittyä toteutukseen.

Universaalilla alustalla mikään ei mene hukkaan

Universaalin oppimisalustan ideana on toiminnan yksinkertaistaminen siten, että samaa asiaa ei tarvitse tehdä kahta kertaa. Alustalla saman toteutuksen skaalaaminen on helppoa tulevaisuuden tarpeisiin: kerran käytettyä kurssia voi käyttää useita kertoja ja sitä voidaan jakaa eteenpäin, jolloin kurssista syntyy yksilöllinen oppimiskokemus, vaikka se järjestettäisiin missä puolella maailmaa tahansa. Yksi kurssi voidaan skaalata työkaluksi opettajien käyttöön, ja opettajat näkevät reaaliaikaisesti opiskelijoidensa tilanteen. Avointen rajapintojen kautta myös opiskelijadataa voidaan hyödyntää tekoälyn avulla esimerkiksi opiskelijavalinnoissa, koska data on määrämuotoista, keskitetysti yhdessä paikassa ja rajapinnat ovat avoimia. Alustalle on lisäksi mahdollista kehittää sovelluksia opettajille ja opiskelijoille.

Toimittaessa periaatteella, jossa yhden toteutuksen avulla toteutuksia voidaan järjestää eri paikoissa, on mahdollista myös kerätä huomattavat määrät dataa siitä, mitä palvelussa tapahtuu. Kerran julkaistuun toteutukseen voidaan lisäksi luoda uutta sisältöä, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen myös aikaisemmille käyttäjille. Mikään ei estä heitä kuitenkaan pysymästä mukana. Tämä mahdollistaa myös alumni-toiminnalle luonnollisen jatkumon, koska opiskelijat eivät menetä käyttöoikeuttaan ja kurssi sisältöinen pysyy alustalla sekä kehittyy opettajien toimesta jatkuvasti. Universaalisin toimintamallin kursseilla on elinkaari ja se on dynaaminen objekti, jota hallinnoidaan keskitetysti.

Universaalin digitaalisen alustapalvelun käyttöönottoa on mietitty myös investoinnin kannalta. Erilliselle tietojärjestelmäprojektille ei ole tarvetta, koska kaikki vaadittava on käyttövalmiina alustalla.  Yhteiskäyttöisten kurssitoteutusten kautta syntyy kustannussäästöjä, koska niihin on mahdollista luoda opetusryhmiä tarpeen mukaan. Esimerkiksi opintokokonaisuuksien tai tutkinto-ohjelmien peruskurssit voidaan toteuttaa eri paikoissa yhdellä yhteiskäyttöisellä kurssitoteutuksella, jossa opettajat toimivat paikallisina ryhmänvetäjinä.

Yhteiskäyttöiselle alustalle ei tarvitse luoda muuta kuin ryhmä ja liittää se kurssille – olipa ryhmä Helsingissä, Rovaniemellä tai vaikka Singaporessa. Sama kurssi voi olla voimassa vuosikausia ja sitä voidaan kehittää yhteiskäyttöisesti. Tämä muistuttaa avoimen lähdekoodin kaltaista toteutusmallia, jossa sisältöä jaetaan ja kehitetään yhdessä. Lean-mallin mukaisesti ylimääräinen, lisäarvoa tuottamaton työvaihe on poistettu prosessista Digital University -alustalla. Mallissa säästytään päällekkäisyyksiltä paitsi eri tietojärjestelmissä myös toteutuksien järjestämisessä.

Vuoden 2018 Digital Wellbeing Sprintin uuteen toteutukseen voi jo nyt käydä tutustumassa Digital Universityn verkkosivuilla. Paras käyttökokemus syntyy tietokoneella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneella äänet päällä.

Lisätietoa

Mikäli sinulla on kiinnostusta tietää lisää projektista tai hyödyntää alustaa omassa toiminnassasi, Haaga-Helian digitalouden lehtori Tuomo Ryynänen (040 543 4289 | 044 3396006, tuomo.ryynanen@haaga-helia.fi) antaa lisätietoa alustan käyttöönotosta ja taustoista. Esimerkiksi koulutusviennissä hyödyllisen alustan voi ottaa käyttöön SaaS-palveluna pilvestä. Sen voi myös asentaa omille tai asiakkaiden palvelimille, teknologian lisenssi mahdollistaa myös oman digitaalisen alustapalvelutuotteen markkinoinnin omalla brändillä.