Siirry sisältöön
Teemanumero: LABit soveltavan tutkimuksen alustoina


Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan eSignals Researchin teemanumeroon ”LABit soveltavan tutkimuksen alustoina”.

Teemanumeron tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaisissa Lab-ympäristöissä tapahtuvaa hyvin moninaista tutkimusta ja sen tuloksia sekä toisaalta tarkastella Lab-ympäristöjä eri toimijoita yhdistävinä ja yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin vastaavina alustoina.

Haluamme teemanumeron avulla laajentaa ymmärrystä Lab-ympäristöistä soveltavan tutkimuksen alustoina erityisesti seuraavista näkökulmista:

  1. Lab-ympäristöissä tehtävä tutkimus, sen menetelmät ja tulokset.
  2. Labit ja niiden mahdollisuudet tutkimus- , kehittämis-ja yhteistyöalustoina. Esimerkiksi se, miten Lab-ympäristöt toimivat tutkimusalustoina, miten ne mahdollistavat yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisia ja yhteistyötä ja minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat tulevaisuuden TKI-työlle. Lisäksi miten Lab-ympäristöt edistävät vastuullisuuden teemoja ja toisaalta lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta kiinnostavat meitä.
  3. Uudet teknologiat osana Lab-ympäristöä. Miten erilaiset teknologiset ratkaisut toimivat Lab-ympäristöissä tutkimuksen tukena ja tuottavat uutta tietoa? Mitä haasteita uusiin teknologioihin liittyy tutkimuksen näkökulmasta?

Voit tarjota meille käsikirjoitusta esim. seuraaviin aiheisiin liittyen:

  • empiirinen tutkimus, joka on toteutettu Lab-ympäristössä (mm. vuorovaikutustutkimukset, joissa hyödynnetään erilaisia teknologioita)
  • teoreettinen tai empiirinen tutkimus, joka kuvaa Lab-ympäristöjen toimintaa eri toimijoita yhdistävänä alustana.

Näkökulmasi voi yhdistää Lab-ympäristöjä esimerkiksi innovaatioon, osaamisen kehittämiseen, oppimisteorioihin, eettisiin näkökulmiin, teknologisiin ratkaisuihin, luottamukseen, vaikuttavuuteen, vastuullisuuteen tai yhteistyöhön.

Jätä ehdotuksesi artikkeliksi viimeistään 28.2.2022. Artikkeliehdotukset tallennetaan Journal.fi-palvelun kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia palveluun, ota yhteyttä Anna Hermiöön (anna.hermio@haaga-helia.fi).

Ehdotuksessa tulee olla: 
• artikkelin otsikko 
• kirjoittajan nimi / kirjoittajien nimet ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja alleviivattuna 
• enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä  

Teemanumero julkaistaan syksyllä 2022.

Kirjoitusohjeet: 

eSignals Research noudattaa APA7:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Kysy lisää: anna.hermio@haaga-helia.fi 

eSignals Research on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu. Se noudattaa kahden toimituskunnasta riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä. Vertaisarviointiprosessi on avoin. Tämä tarkoittaa, että sekä kirjoittajat että vertaisarvioitsijat tietävät toistensa henkilöllisyyden. Vertaisarvioitsijoiden nimet julkaistaan tekstin yhteydessä. Arvioitsijoiden laatimia arvioita ei julkaista.

Kannustamme yhteiskirjoittamiseen myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ulkopuolisten tutkijoiden kanssa.

Teemanumeron toimittavat Satu Koivisto (tutkimuspalvelujohtaja), Jani Siirilä (yliopettaja), Vesa Heikkinen (yliopettaja), Tiina Brandt (tutkija), Anna Nikina-Ruohonen (tutkija), Jarkko Niemi (tutkija) ja Anna Hermiö (toimitussihteeri).