eSignals Referee

eSignals Referee on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka sisältö painottuu tieteellisiin julkaisuihin.

Julkaisemme vertaisarvioituja julkaisuja Haaga-Helian ydinosaamisalueilta: palveluliiketoiminnasta, yrittäjyydestä, myynnistä ja korkeakoulupedagogiikasta.

Lisäksi kerromme Haaga-Helian asiantuntijoiden tutkimustyöstä, kuten väitöskirjoista, konferensseista ja tutkimusartikkeleista.

Väitös: Liikuntapalvelujen kehittämisessä on otettava huomioon myös niukasti liikkuvat kuntalaiset

Kunnat tarjoavat asukkaille runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia, mutta liikkumattomien määrä on silti tarpeettoman suuri. Liikuntapaikkojen kehittämisessä tulisi kuunnella erityisesti niitä, jotka liikkuvat vähän tai eivät laisinkaan, toteaa Paula Harmokivi-Saloranta.

– Jos liikuntapaikka on itselle mieluisa, liikunnan aloittaminen helpottuu, Harmokivi-Saloranta toteaa.

Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen lähtee vuorovaikutuksesta. Ensin on selvitettävä asukkaiden toiveet ja tarpeet, ja tässä on otettava huomioon sekä runsaasti että niukasti liikkuvat kuntalaiset.

– Kyse on käyttäjälähtöisyydestä, jossa kunnilla on vielä paljon kehittämisen varaa, Harmokivi-Saloranta muistuttaa.

Paula Harmokivi-Saloranta on liikuntapalveluiden lehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen väitöskirjansa nimi on Käyttäjät liikuntapalvelujen kehittäjinä – ­käyttäjälähtöisessä palveluinnovaatioprosessissa käyttäjien tuottama tieto tutkimuksen kohteena.

Tutkimus on luettavissa täällä: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/160518