5 asiaa, jotka ovat paremmin tulevaisuuden työelämässä

Muutosvoimat yritysten ympärillä jylläävät, joten seuraavan kymmenen vuoden aikana ne joutuvat uudistamaan tapaansa toimia. Se tarkoittaa työelämään siirtyvien nuorten kannalta entistä monipuolisempia työtehtäviä yksilölliset tarpeet huomioivissa organisaatioissa, joissa monimuotoisuutta ja kykyä uuden oppimiseen arvostetaan.